Menu

Referat fra bestyrelsesmøde i Fur Sogneforening 19-02-15

  • Skrevet af 

Referat frabestyrelsesmøde i Fur Sogneforening 19-02-15

 

Afbud: Per Arne

 

1.Underskrift af referat

2.Godkendelse af dagsorden

3.Meddelelser:

        Fur Nyt: Møde den 18/3, Conni skriver generalforsamling i kalenderen på Fur Nyt

5 Viser Vej: Møde 2/3, opgaven var at se en fælles fremtid for Fur. Udviklingsråd sammensat af både Furboer og udefrakommende. Formålet er at fremme beskæftigelse og bosætning på Fur.

Innovation Fur: Ingen afgørende nyt. Der er en hjemmeside hvor man kan se igangværende projekter, møde afholdes 9/3.

4.Arenaen: Åbning 28/3 kl 10.00, det bliver også lagt i kalenderen på Fur Nyt.

5.Generalforsamling: Vi møder kl 18.00, Dorte tænder for varme, Bent bestiller mad, Laila bestiller drikkevarer i Brugsen+gave til borgmesteren.

6.Skema fra Ø- sammenslutningen: Vi udfyldte det vi kunne, resten spørges John Berthelsen og Anne Marie om.

7.Punkter til næste møde: Skøjtebane.

8.Evt.: 

9.Næste møde: aftales efter generalforsamlingen.

 

 

Senest ændretOnsdag, 25 februar 2015 21:47
Til toppen