Menu

Museums John ​underholdt på Ældrecenteret

Museums John ​underholdt på Ældrecenteret

Mandag eftermiddag den 2. februar havde vi en skøn eftermiddag i venneforeningen i Ældrecenteret spisesal, da John Bertelsen fra Museet holdt et vældigt inspirerende foredrag for os, om udviklingen på Fur indenfor 9 årtier, som han havde et fantastisk indblik i.

Der var nok nogle, der havde ventet, at se levende billeder, men det havde ikke kunnet lade sig gøre, i stedet sagde han, at vi skulle have en overraskelse, og det fik vi i at høre om, hvad han vidste om livet og udviklingen på Fur, og vi blev effektivt inddraget i, hvornår de forsk. begivenheder fandt sted, og han nævnte et årstal, hvor vi så kunne komme med et bud på, hvad der skete det pågældende år.

Han begyndte med at fortælle om de brølende 20.ere, hvor Lis Christensen der var født i 1917 i dag havde 98 års fødselsdag, og dermed er Furs ældste beboer.

Der skete meget i 20.erne, hvor den første brugsforening blev opført, Bageriet i 1920, Jagtforeningen der ved deres medvirken fik det første Alderdoms- og plejehjem opført i 1920.

Andelsmejeriet i 1924, Fur Molerkompagniet i1925. Missionshuset i 1928 og havnebyggeriet i 1918.
I 1925 var der 1729 beboere på Fur, og allerede i 1935 var det faldet til 1452 beboere, og i dag er vi nede på 787 beboere.

I 1930erne var alvorlige nedgangstider med mange arbejdsløse, men så blev Dansk Moler Tndustri  oprettet, og mange kom i arbejde der. Vi fik en større færge der hed Fursund til afløsning af den gl. Sleipner fra 1908. Han fortalte om krigens trængsler i 40.erne.. I 1956 fik vi en ny havn i stedet for den gamle,hvor der var mange problemer med tilsanding  og vi fik igen ny færge og forsamlingshuset blev udvidet  samt det første museum oprettet.

I 1955 var der 155 leverandører til mejeriet og i 1969 blev det nedlagt.

Så kom vi til 60erne  som han kaldte "Velfærdsdanmark"  hvor der skete rigtig meget: Turistforeningen blev oprettet, "Skamol teglværket" blev bygget i 1962 og gav arbejde til mange, "Råkilde Camping" blev oprettet i 1963  og den nye "Centralskole" også i 1963.

I 1970 blev vi sammenlagt med Nordsalling kommune  og mange butikker og landbrug blev nedlagt.
80.erne blev kaldt fattigfirserne,  men der skete alligevel meget på Fur. Det nye Ældrecenter blev bygget  og lystbådehavnen udvidet, samt bygget en del nye huse.

I 2004 blev Fur Bryghus oprettet med stor succes, sidste år var der 40.000 gæster. Det var så lidt om livet på Fur, hvor alt går utroligt godt. Det var en god eftermiddag.


Til toppen