Menu

Menighedsmøde på Regitzesminde​

Menighedsmøde på Regitzesminde​

Mandag aften d.26. januar havde menighedsrådet kaldt alle Furboere til orienterende møde om, hvad der sker i det kirkelige liv på Fur, og vi fik en virkelig god aften ud af det.

Mødet begyndte med, at vi sang: "Det er hvidt derude" fra Højskolesangbogen, hvorefter formanden for menighedsrådet Anne-Marie Hansen bød velkommen, og derefter gav en orientering om, hvordan menighedsrådet er opbygget, og nu fungerer præsteordningen i et "Nordsalling-Fur storpastorat", hvor man samarbejder om aflønningsforhold og budgetområde. Det var på tale at ansætte en provststikonsulent.

Anne-Marie fortalte også om, at der nu var givet grønt lys for renovering af den gamle præstegård, som er hårdt tiltrængt.

Herefter havde kassereren Niels Sohn ordet, og fortalte om kirkens økonomi, som er særdeles god, men man ønskede en renovering af kirkens sydmur, som er hårdt tiltrængt samt et par bjælker i korbuen, men der var penge til Budgettet.

Herefter fortalte Stefan Frøkjær Jensen noget om Gudstjenesterne og om kirkegården, og viste nogle billeder derfra, som var optaget med en drone højt oppe i luften.

Herefter orienterede Knud Erik Lykke om sit arbejde i menighedsrådet,, hvor han deltog i en masse medarbejdermøder og arbejdspladsvuderinger, samt præsenterede en ny pragtfuld hjemmeside, som han havde lavet sammen med Stefan og Knud Peder, hvor de havde brugt et fantastisk flot billede som forsidebille, taget fra en drone højt oppe i luften.

Herefter fortalte Claus Olsen om kirkelivet på Fur, og de arangementer der havde fundet sted i årets løb og nævnte, at der nu er 809 fastboende på Fur. Han mente, at Fur er et umådeligt aktivt sted.

Til sidst havde knud Peder ordet, og fortalte om sit arbejde i menighedsrådet og viste en 18 minutter lang film med klip fra kirkelige handlinger, som han kaldte: "Livet omkring Fur".

Efter at vi havde fået vores kaffe, afsluttede Anne-Marie aftenen med at vi sang: "Sig månen langsomt hæver".

Det havde været en rigtig god aften.


Til toppen