Menu

Farvel til FurNyt

  • Skrevet af 

Vi tager afsked med FurNyt. Ja, altså den gamle udgave, og byder velkommen til version 2

Vi tager afsked med FurNyt. Ja, altså den gamle udgave, og byder velkommen til version 2.

Det er godt tre år siden, at Furs fælles hjemmeside gik på nettet. Det var i den udgave, som vi siden kaldte version 1. Nu er det slut. Ved indgangen til 2010 lukker den gamle portal ned og afløses af en helt ny. Vi tager et tilbageblik.
Da FurNyt kom på nettet i efteråret 2006, var det et gennembrud, som folkene bag hjemmesiden markerede med et glas champagne. Begejstringen var også stor, da vi nåede over 10.000 læste sider på en enkelt måned. Ingen kunne dengang forestille sig, at drømmegrænsen i dag hedder 30 eller måske snarere 40.000 sider. 

Det var en arbejdsgruppe under Fur Sogneforening, der havde skaffet midlerne til at etablere hjemmesiden. Formålet var at få det elektroniske udstillingsvindue, der kunne øge antallet af besøgende og bosættere og samtidig give en jævn strøm af nyhedsstof. Hjemmesiden skulle vise et aktivt og levende øsamfund.

Arbejdsgruppen, der bestod af en tidligere erhvervsmand, en skoleinspektør og en museumsinspektør, blev siden til hjemmesidens styregruppe, der forestod projektet og ansatte en professionel webmaster og en ditto journalist.

Mange af den slags forsøgsprojekter har det med at ebbe ud, når etableringstilskuddene ophører. Sådan gik det ikke med FurNyt. I 2009 blev hjemmesiden til en selvstændig forening, der ejedes af medlemmerne. De godt 60 firmaer, fonde, foreninger og institutioner, der udgør medlemskredsen, vælger den bestyrelse, der fastsætter hjemmesidens overordnede politik. Bestyrelsen udpeger også en styregruppe, der står for den daglige drift og ansætter medarbejderne.  

Ikke kun organisatorisk har FurNyt udviklet sig. Det har den så sandelig også indholdsmæssigt. I løbet af de godt tre år, der er gået, er der ofte lavet små ændringer og forbedringer. I takt med at stadig flere ville med på FurNyt, jo flere skulle der findes plads til på forsiden. Alle ville jo gerne have maksimal synlighed. Det blev efterhånden en forside, der voksede i længden, men mistede noget af overskueligheden. Det var ikke holdbart i længden. Der skulle en radikal ændring til.

Hjemmesidens bestyrelse, styregruppe og ansatte har gennem et lille års tid vendt og drejet mulighederne. Resultatet blev den version 2, der gik på nettet ved indgangen til 2010. Den version kommer du til at høre meget mere om senere. 
Den nye version er ikke et færdig og uforanderligt produkt. Tværtimod. Den er kun begyndelsen, for en hjemmeside skal være i konstant forandring. Det er også en erfaring, der er høstet efter tre år med "den gamle" version af FurNyt.

Hjemmesidens bestyrelse og styregruppe vil gerne rette en tak til hjemmesidens medlemmer og til de to pengetanke, Foreningen Fur Brand og Fuur Sparekasses Almennyttige Fond, der har gjort fornyelsen mulig. Også stor tak til webmaster Jesper Schrøder, der har lagt mange arbejdstimer i konverteringen, og tak til den udsendte journalist, Knud Peder Jensen, der dækker både stort og småt på sin egen lune måde. Vi takker for årene, der er gået, og glæder os over udviklingen af en hjemmeside, der er i fortsat fremgang.

Stefan Frøkjær-Jensen og John Brinch Bertelsen

FurNyts styregruppe
1. januar 2010

Senest ændretMandag, 04 januar 2010 22:15
Til toppen