Menu

Om Dr. Exners Høj ved Fur Bryghus

  • Skrevet af 
Om Dr. Exners Høj ved Fur Bryghus

Flemming Larsen, Stoholm har for nogle år siden forsket lidt i historien om Dr. Exners Høj, der ligger tæt ved Fur Bryghus. Her er, hvad han fandt ud af. Dengang opsøgte han Kurt Linde og Gunnar Jørgensen, der begge kunne historien om højen og stenen.

 

Kurt Linde beretter, at dr. Exner, der var tysker, var bekendt/god ven med Bachhausen. Når Dr. Exner kom på besøg, skulle der flages, og på højen blev der sat to flagstænger op, hvor der blev hejst et tysk og et dansk flag. Bachhausen fik også sat stenen op – vistnok først i 60erne (62 – 63). Kurt Linde fortæller videre, at han og Christian Holmbo skulle sætte den op. Stenen kom i en stor kasse – nok fra stenhuggeren – og Kurt Linde og Christian Holmbo gik så i gang med at grave, så stenen stod fast og solidt. Thomas Vester, som også var der, dirigerede, mens Bachhausen – og vist nogle tyskere – så til at arbejdet blev gjort. Men Dr. Exner var der ikke. En finurlig detalje var, at der hvor stenen skulle stå blev gravet et hul, hvor der blev lagt 3 til 4 flasker dyr spiritus. Flaskerne blev så ”forseglet” af stenen. Det var i øvrigt sidst på dagen stenrejsningen foregik. Kurt Linde erindrer, at det var næsten mørkt, da de var færdige.

Om spiritussen stadig er der, er nok tvivlsomt. For nogle år siden, da der blev ryddet op i området omkring fabrikken, det nuværende bryghus, blev stenen flyttet til side, da der skulle fjernes rødder fra store træer, og flagstangssoklerne skulle graves op. Flagstængerne var brækkede og soklerne næsten tæret af rust. Kurt Linde er ikke sikker på, at stenen blev sat nøjagtig på sin oprindelige plads. I øvrigt kan man tænke sig, at det nok hurtigt var rygtedes tilbage i tresserne, at der var sprit under stenen. Men stenen er der altså stadig på højen som et minde, selv om der ikke mere kan flages.

Kurt Linde fortæller i øvrigt også, at der i højen er begravet en ruhåret hønsehund. Den døde på jagt på Knuden omkring år 2000. Jægeren var fra Salling og han stod ved sin standplads med hunden, da hunden pludselig faldt om og var død. Den havde fået hjerteslag af jagtens spænding. Efterfølgende blev hunden jordet i højen.

 

Gunnar Jørgensen supplerede historien om Dr. Exners sten med et par detaljer. Gunnar Jørgensen siger også, at dr. Exner var en god ven, men han mener også, at Dr. Exner måske havde til opgave, at foretage prøver af den brændte moler.

Om spiritussen har Gunnar Jørgensen en lidt anden version. Han fortæller, at der hvert år, når Dr.Exner kom, skulle der graves en flaske snaps ned ved stenen, og der skulle stå en spade ved siden af, så flasken kunne graves op igen.

Gunnar Jørgensen har dog ikke haft personlig kendskab til Dr. Exner.

 

Om dr. Exner har det ikke været mulig at få flere personlige oplysninger om. Kurt Linde siger, at John Bachhausen, den sidste Bachhausen på fabrikken, bor på en af de frisiske øer, og hvis man kunne få kontakt med ham, kunne man måske få flere oplysninger om Dr. Exner.

 

Flemming Larsen, Stoholm

Til toppen