Menu

Fur Sogneforening - referat - 25. november 2009

 • Skrevet af 

Referat

 Kirsten Scheel og John Bertelsen deltog i mødet.

Dagsorden:

 
 1. Referatet fra mødet d. godkendt og underskrevet. 
 2. Ø-udvalgsmøde 
  a. Ø-priser på færgen i skoledistrikt Nordsalling, både for kørende og gående. 
  b. Buslinjer til Roslev/på tværs af Salling 
  c. Børnehave/børnepasning på Fur, hvad vil kommunen med udkantsområderne. 
      Beregninger. Hvordan kan forvaltninger og fagfolk arbejde sammen om dette? 
  d. Kan det Gl. Havnekontor evt. bruges til de unge, som samlingssted? 
   
  Referatet fra Ø-udvalgsmøderne ønskes sendt direkte til Furnyt/Knud Peder. 
 3. Generalforsamling d. 25. feb. 2010 på kroen. Henry Larsen fra Ø-sammenslutningen kommer go gir´ et oplæg. 
  Katrine og Frank modtager ikke genvalg, så der skal vælges 2 nye til bestyrelsen. 
  Medlemskontingent uændret. 
 4. Førstehjælpskursus; der er tilmeldt 35 til kurset, 1. hold er i gang, der er 10-12 på hvert hold. 1. hold efter jul er fyldt op.  
  Hvis flere ønsker at deltage, så kontakt Holger Lundgaard, mail (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   
  Lars sørger for skiltning til hjertestarteren og dette bør også stå i den nye turistbrochure, Holger kontakter Inge. 
 5. Fur Ø-Arena
  husker/ændringer til næste sæson;  
  der skal føres kasserapport m. dato, som dokumentation for betaling og kontrol. 
  husk navn på kuverterne. Museum/John sørger for at lave skilte til betalingsanlægget til næste år. 
  Forslag om at Tennis, bådlaug og Ø-arena åbner på samme dag, evt. d. 27. marts. 2010 
   
   
  Fur-Ø-arena fortsat 
  Prisændringer; 
  Familiekort – familie + hjemmeboende børn   kr. 300,-   
  Bedsteforældrekort – bedsteforældre + børnebørn kr. 300,-  
  Ugekort – familie    kr. 150,- 
                  - Enlige    kr.   75,-  
  Dagskort – Familie    kr.   80,-   
                    - Enlige    kr.   40,-  
  Grupperabat, aftales på turistbureauet 
   
  Holger aftaler med Inge om aflønning 
   
  Regnskabet udleveret og gennemgået 
  John aflagde afrapportering, bilag udleveret. 
   
  evt. nye tiltag; 
  hoppepude, eller anden legemulighed. Holger undersøger om forsikringer og tilladelser hos kommunen, inden det videre arbejde. 
  Beachvolllybane  
  Klatrevæg 
  Bålhytte, plads til bla. de unge. 

Referat Birgit

Senest ændretSøndag, 03 januar 2010 19:02
Til toppen