Menu

Fur Ældrecenter går den digitale vej

  • Skrevet af 
Fur Ældrecenter går den digitale vej

Skive Kommune, Fur Ældrecenter og EnergiMidt har i samarbejdet opstartet et nyt digitaliseringsprojekt, som skal forbedre og forenkle plejegruppens kommunikations- og arbejdsgange og hjælpe borgeren med at integrere brugen af internet i dagligdagen.

- Ved at udstyre den enkelte borger med en lynhurtig fiberforbindelse og plejegruppens medarbejdere med tablets øger vi kvaliteten i arbejdet via digitalisering. Medarbejderne bliver i stand til at udføre dokumentationsarbejdet på stedet og i højere grad inddrage borgeren, fortæller Project Manager Gitte Wad Thybo fra EnergiMidt og tilføjer, at projektet på længere sigt også skal forbedre kommunikationen medarbejderne imellem samt fra medarbejder til borger og pårørende. Det kan eksempelvis være ved at tage billeder og kommunikere direkte med hjemmesygeplejersken.

Der installeres fibernet med trådløst net hos borgere, som er tilknyttet Fur Ældrecenter og modtager besøg af hjemmeplejen. Medarbejderne uddannes i at bruge tablets og benytte digitale muligheder for at sende og modtage post. Projektet er så småt i gang, og EnergiMidt er lige nu ved at installere fiberforbindelser hos de involverede borgere.

- Forventningen er, at projektet vil frigøre mindst fem minutter om dagen per medarbejder, og den ekstra tid vil komme borgerne til gode, slutter Gitte Wad Thybo.

Til toppen