Menu

En opdatering på projektet med varme fra Skamol

  • Skrevet af 

Som det måske er mange bekendt, er der desværre opstået nogle problemer med boringen under Fursund. Første rør er trukket under fjorden, men borefirmaet har haft store vanskeligheder med at bore igennem til det andet rør pga. fjordbundens beskaffenhed med mange store sten og andre forhindringer.

For at undgå uoverskuelige økonomiske konsekvenser, er der nu arbejdet på at finde en alternativ løsning.

Bestyrelsen har derfor i samråd med entreprenør og ingeniør besluttet, at man i stedet for 2 enkeltrør, trækker et såkaldt twinrør igennem det foringsrør, som allerede trukket gennem fra Branden. På den måde forventer, vi at vi kan få varme igennem til fjernvarmenettet på Fur hurtigere og med mindre risiko.

Vi arbejder på en tidsplan for dette, og lige nu er det realistisk, at vi omkring 1. oktober vil kunne sende varme fra Skamol ud i nettet.

Priserne har vi allerede justeret. For fyringssæsonen 2014/15 kan vi oplyse, at priserne er sænket til 675 kr. pr. MWh varme og 5.000 kr. i fast årlig afgift. Begge priser er inkl. moms. 

Vi arbejder på at afslutte projektet hurtigst muligt, og vil løbende sætte opdateringer på Furnyt og på vores egen hjemmeside – www.fur-fjernvarme.dk

 

God sommer til alle.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Fur Kraftvarmeværk.

 

Til toppen