Menu

Skive kommune kalder til ”borgermøde” på Fur

  • Skrevet af 

Er det bevidst manipulering, almindeligt rod eller i værste fald inkompetence i teknisk forvaltning, når Skive kommune indkalder til et borgermøde, der reelt ikke lader borgere få nogen indflydelse. Når man nu har fulgt havneudvidelses-projektet i seks år, skulle man ikke tro at det var muligt for Skive kommune at overgå sig selv i det, jeg opfatter som manipulering af projekt, ”Fur havneudvidelse”. Måske er det ikke bevidst manipulation, men det ser unægtelig ud som om kommunen med dette hastindkaldte ”borgermøde” endnu en gang forsøger at forcere projektet igennem, uden nogen nævneværdig modstand. Og det for enhver pris, også selv om det er på bekostning af alle skrevne og uskrevne love og regler i kommunal forvaltningsret samt almen demokratisk procedure ved offentlige anlægsarbejder.

Borgermødet var ikke et borgermøde i den forstand, at vi som borgere kunne gøre reelle indsigelser og dermed få indflydelse på det endelige projekt. Chefen for teknisk forvaltning, Kim Hald, gjorde det klart fra mødets start, at der kunne stilles forslag til evt. ændringer i fremvisningsforslaget fra Cowi, men ikke stilles kritiske spørgsmål til projektet. Når det er sagt; var der fra Cowis side tale om en pæn og sober fremvisning af havneprojektet. Men så skal man kalde tingene ved deres rette navn – altså et orienteringsmøde og ikke et borgermøde.

Også en række andre kritisable forhold gør sig gældende.

Mødet blev annonceret udelukkende på FURNYTs hjemmeside som ”borgermøde” -  og altså hverken på ”Kommunen Informerer” , i Skive Folkeblad eller i Salling Avis. D.v.s at det åbenbart ikke var henvendt til øens ældre borgere, om hvem man ikke kan forvente, at de surfer på FURNYTs hjemmeside hverken hver eller hver anden dag.

Derudover var indkaldelsen til mødet foretaget med to dages varsel - og til kl. 17. På en hverdag, hvor mange folk ikke engang er kommet fra arbejde endnu. Mødestedet blev sågar flyttet på FURHAVNs hjemmeside, med en dags varsel, ikke på FURNYTs hjemmeside? Resultatet var, at der kun kom ca. 30, hvorimod et borgermøde vedr. vigtige anliggender for Fur sagtes trækker op til 100 beboere, hvis da ellers mødet er varskoet med rettidig omhu.

Når teknisk forvaltning efter det såkaldte ”borgermøde” tilkendegav, at der var enkelte på borgermødet, der beklagede den korte tidsfrist for indkaldelsen, er det noget af en underdrivelse. Vi var et par stykker, der mente, at mødet skulle erklæres ugyldig, og derfor aflyses og genindkaldes med korrekt acceptabel varsel. Jeg mener, at den af kommunen fulgte procedure, er total mangel på respekt for øens beboere. Hvis der var en eneste af de tilstedeværende, der udover teknisk forvaltning syntes at indkaldelsen var varslet på anstændig vis, kunne det være interessant, hvis de ville træde frem og tilkendegive det offentligt.

Jeg havde forberedt en række spørgsmål til henholdsvis kommunen og Sparekassefonden, men dem fik jeg ikke mulighed for stille ved den lejlighed. Dog fik jeg efter mødet spurgt Kim Hald fra Teknisk forvaltning om, hvad han mente om manipulering af tallene vedr. bådplads behovet. Målet helliger åbenbart midlet – i dette tilfælde er målet at få tildelt midler fra det offentlige, EU og AP Møller Fonden. I Rambøll rapporten var der en venteliste på 100 bådpladser. Senere i EU ansøgning, var dette tal pludselig vokset til 150. Og endelig i ansøgningen til APM fonden var man nået helt op på 500 på denne postulerede ventelisten, om han ikke mente at det var bevist og ulovlig manipulering med tallene? Kim Halds svar var henholdende – han henviste blot til at Rambøll rapportens tal på 100 på ventelisten var seks år gamle tal og at tallet formodentlig dengang var langt højere end i dag, man går vel ikke i gang med et projekt til 20,5 mio. kroner uden ordentlig dokumentation –  heller ikke i Skive Kommune? Men det korte af det lange er, at der ifølge den nye havneforening i dag er 16 ledige pladser i den eksisterende havn. Reelt betyder det jo at behovet i forhold til Rambøll rapporten er faldet med 116 på 6 år? Måske var det slet ikke så smart at henholde sig til Rambøll rapportens tal?

Det forekommer helt besynderligt, at man i en ansøgning til fx APM Fonden overdriver og nævner, at der er op mod 500 på venteliste, det tal må jo i såfald nødvendigvis være faldet med 516 på 6 år? det tal taler vel for sig selv !

Hvad er der lige der går galt med matematikken? Selvfølgelig er der ligesom i andre af landets havne enkelte dage med overbelægning – eksempelvis i forbindelse med Muslingedagen og Træskibssejladsen Limfjorden rundt. Men det er altså kun to dage om året - hvad med at fokusere på de andre 363 dage? De godt 20.5 mio. kroner kunne med fordel anvendes til andre formål, der kunne komme hele øens turisterhverv til gode, og endda skabe varige arbejdspladser i turist industrien.

 

Mvh 

Per Lundgaard

Stenøre 1 A

7884 Fur

 

Til toppen