Menu

Referat Menighedsrådet 21. maj 2014

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd onsdag d. 21.5 2014 kl. 16.30. 

 

1.Godkendelse af referat ved AM.

Godkendt

2.Orientering. 

Kommende punkt til dagsorden: gaveregulativ.

3.Nyt fra sognepræsten

Fredag den. 23. maj ”Morgenmad for mænd”, Kristihimmelfarts dag kommer KFUM Single Fællesskab i kirke, da de har udflugt til Fur. Den 25. juni har Grønbæk kirke menighedsudflugt til Fur Kirke. Bispevalg i Viborg Stift.  16. juni er sidste frist for anmeldelse af kandidater. 

 

4.Nyt fra medarbejderrepræsentanten.

Der indkaldes til de årlige medarbejdersamtaler.

 

5.Budget 2015 ved Niels, KE og AM.

N.S., A.M.H. og K.E.L. har sammen med Asta udarbejde budgetter efter de ønsker, der blev fremlagt på sidste møde. A.M.H. og N.S. har været til budgetsamtaler. Den store renovering af kirken ligger ikke for. Der skal laves en prioriteret liste over nødvendige reparationer til næste budgetmøde.

 

6.Forretningsorden, jf. tidligere udleveret materiale ved AM.

Forretningsordenen gennemgået. Ændringer skrives ind og sættes på som et punkt til næste møde.

 

7.Sognehus.

Det blev diskuteret eventuelt at benytte den tidligere sparekassebygning som Sognehus.  Der træffes en afgørelsen inden årets udgang.

 

8.Organiststilingen. 

K.E. arbejder på at finde en løsning og tager kontakter til nabosognene. 

 

9.Kommunikation ved KE. 

K.E.L. indhenter tilbud på hjemmeside, der kobles til mobil telefon og layout til menighedsblad. 

10.Arrangementer ved KP: 

•Evaluering. 

Positive tilbagemeldinger fra pilgrimsvandringen den 10. maj.

•De kommende arrangementer, koncert samt friluftsgudstjeneste, herunder også udflugt for medarbejderne.

Koncert med Salling Koret den 7. august. Kl. 19.00. Der serveres et glas vin efter koncerten.

Friluftsgudtjeneste den 17. august ved Fur Bådelaug.

Medarbejder udflugt. Torsdag d. 28. august er foreslået. 

11.Evt. 

   Intet

 

12.Næste møde. 

     Kirkesyn onsdag den 28. maj kl. 8.00

Menighedsrådsmøde onsdag den 25. juni kl. 16.30

 

Knud Peder Jensen

Til toppen