Menu

Fursund Turistinformation - referat fra bestyrelsesmøde maj 2014

Fursund Turistinformation - referat fra bestyrelsesmøde maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde

afholdt torsdag, den 01.05.14 kl. 19.00

Sted: Kontoret, Fursund Turistinformation.

 

Deltagere:

Knud Erik Lykke, bestyrelsesformand

Jens Jensen, næstformand, Salling

Anna Marie Christiansen, AMC B&B, Salling

Anette Dalsgaard, Skive Bibliotek

Sigurd Egenæs, Reginas Staffeli

Troels Madsen, FurKunst

Viggo Poulsen, LidtBedre

 

Inge Shee, Fursund Turistinformation, referent

         

           03.05.2014

 

 

          

 Dagsorden:

 

1.) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer

 

1.1 - hvad beskæftiger Fursund Turistinformation sig med

 

Der blev givet en kort resumé over kontorets primære funktioner.

 

1.2  - vor aftale med Skive Erhvervs- og Turistcenter, kort

 

Igen blev samarbejde og historik kort gennemgået.

 

1.3 - den kommende sæson

 

Der blev redegjort for sæsonens aktiviteter bl.a.

- Limfjordsbussen sejler igen i år

- Tur til Livø – der er flere afgange i år

- Thomas & Krabberne vil være på Fur Havn hver tirsdag i hele juli måned

 

Der  blev henvist til den husstandsomdelte flyer ”Fur – Aktiviteter ’14”

eller følgende link:

http://fursund.dk/page121.asp

 

 

2.) Evt. uddelegering af konkrete opgaver, forslag til

 

2.1 -  kommunikation med medier

2.2 -  samarbejde med ny organisation vedr. Fur Havn

2.3 -  markedsføringstiltag

2.4 -  Salling Østklynge

2.5 -  Furklyngen, pakketilbud, samarbejde m.v.

 

Ovennævnte forslag blev diskuteret, og alle var enige om, at emnerne efter overvejelse skulle 

tages op på næste bestyrelsesmøde. Troels Madsen ville allerede nu gerne påtage sig punkter vedr. kommunikation og markedsføring. Jens Jensen ville påtage sig opgaven vedr. Salling Østklynge.

Vedr. Fur Havn – se http://www.furhavn.dk/index.html

 

3.) Evt. ny hjemmeside

 

3.1 - se vedhæftede bilag

 

Der var enighed om, at hjemmesiden bør fornyes.

Der blev diskuteret omfang, økonomi og fremtidssikring på det/de tilbud, som var modtaget.

Viggo Poulsen og Inge Shee undersøger leverandørernes referencer/økonomi/kontraktforhold

før videre tiltag bliver sat i gang. 

 

4.) Diverse

 

- sommerhusudlejning – flere huse i porteføljen. Annoncering FurNyt.dk – Sallingweb.

Kontakt til grundejerforeninger på Fur hhv. Salling.

 

- personale: Jens Jensen og K.-E. Lykke tager kontakt til SET for møde desangående.

 

- ekstra arrangement for børn på Fur Havn den kommende sæson: Annette Dalsgaard/

Inge Shee fortsætter planerne.

 

- arbejdende værksteder på Fur Museum sæson 2014: Uddeling af brochurer på Branden

3 x 3 timer i løbet af juli måned. K.-E. Lykke meldte sig som aktør.

 

- nyt skilt ved kontoret – der skal forhøres om udformning samt pris ved diverse leverandører.

 

- kurser fra SET – svært at finde på deres hjemmeside. Se flg. link:

https://skiveet.nemtilmeld.dk/

 

5.) Næste møde:

 

Torsdag, den 25. september 2014 kl. 19.15 

 

 

Ref.

Inge Shee

03.05.14

 

Senest ændretMandag, 12 maj 2014 08:23
Til toppen