Menu

www.furhavn.dk

  • Skrevet af 
www.furhavn.dk

På mødet den 3. april på Fur Færgekro omkring Fur Havn, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøger mulighederne for en Havneudvidelse, samt en renovering af den eksisterende Havn.

Der har været afholdt en del møder og nu er vi så langt, at vi gerne vil informere alle omkring forløbet, som det skrider frem.

Husk intet er vedtaget, så du har muligheder for at komme med såvel positive som negative input og meget gerne forslag som kan tages med i oplægget.

Vi tror det er en god ide, at informere på en infoside, som senere skulle blive til en hjemmeside for Fur Havn. 

 

Adressen er:

http://www.furhavn.dk

 

Arbejdsgruppen vil løbende informere på denne mm.

Fur Havn skulle jo gerne være det gode indtryk gæster møder når de kommer til Fur, såvel sejlende som alle øvrige turister, som kommer med færgen.

Det er magtpåliggende for arbejdsgruppen, at standarden i den eksisterende havn skal løftes betydelig, samtidig med en evt. havneudvidelse.

 

mvh

f/ arbejdsgruppen

Kurt Kæseler

Senest ændretTirsdag, 20 maj 2014 15:06
Til toppen