Menu

Status på projektet med overskudsvarme under Fursund

  • Skrevet af 
Status på projektet med overskudsvarme under Fursund

Hermed en lille status over projektet med overskudsvarmen fra Skamol.

Som alle jo kan følge med i er der noget forsinkelse på projektet, men nu lover Brix og Kamp at de går igang mandag morgen.

Forsinkelsen skyldtes til dels at boremaskinen der skal bore under sundet, kom i nogle sten og der måtte findes en ny linieføring til rørene.

Det ser ud til at være på plads nu og mandag d.28 april, tager borefolkene fat igen.

Brix og Kamp har fremover lovet os en status hver uge, så vil i vide hvad der sker er i mere end velkommne til at følge med på Fur kraftvarmeværk's hjemmeside, som vil blive opdateret når der er nyt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Fur Kraftvarmeværk


Status på forbindelsen til Branden

 

Mange af opgaverne i forbindelsen med forsyningen af Fur med varme fra Skamol A/S er nu færdige.

  • Fjernvarmerørene er lagt på Branden siden.
  • Fjernvarmerørene på Fur er lagt og tilsluttet det eksisterende net.
  • Ændringerne på Fur Kraftvarmeværk er afsluttet.
  • Skamols installation af varmeveksleren er klar.
  • Fur Kraftvarmeværks del af installationen på Skamol A/S er færdig.
  • Fur Kraftvarmeværks styresystem på Skamol A/S er leveret og monteret.
  • Fjernvarmerørene og foringsrørene er svejst sammen i 2 lange stykker og er klar til at blive trukket under fjorden.

 

Der mangler på nuværende tidspunkt at få boret de to huller under fjorden og få trukket rørene igennem. 

Herefter skal rørene forbindes med rørledningerne i Branden og på Fur, der skal fyldes vand på systemet og hele anlægget skal testes i prøvedrift og drift.

Boringerne er påbegyndt og er nu efter en pause ude i bassinet mellem stranden og molen. Arbejdet fortsætter mandag den 28/4.

 

 

Til toppen