Menu

Søren Lodbjerg Hvas hold​t​ foredrag om de to nabopræster Kaj Munk og K.L. Åstrup

Søren Lodbjerg Hvas hold​t​ foredrag om de to nabopræster Kaj Munk og K.L. Åstrup

Onsdag aften den 23-juni havde menighedsrådet arrangeret et meget spændende foredrag om de to nabopræster Kaj Munk og K.L. Åstrup, som begge var såkaldt dramatikdigtere.

De var næsten lige gamle med kun et års forskel og var nabopræster, men meget forskellige i temperament og personligheder, hvor KAJ Munk var ilter og opfarende, havde Åstrup et mere behersket sindelag, men på trods af deres til tider vodsomme rivninger, gik de på jagt sammen, og de spillede også kort sammen, men på et tidspunkt varede deres uvenskab i 8 år, inden de blev gode venner igen.

Kaj Munk blev født i Maribo i 1898, men var kun et år gammel, da han far døde, og 4 år da hans mor døde. Han blev så opfostret hos Marie og Peter Munk, som tog ham til sig og sørgede for, at han fik en præsteuddannelse. Som 9-årig skrev han sit første digt: “Foråret så sagte kommer”.

Da han havde fået sin teologiske embedseksamen, fik han præsteembede I Vedersø sogn Vestjylland i 1924,hvor han hurtigt blev meget populær, og nu begyndte for alvor skriveriet Det første store værk var: “En idealist”, men da der var gået et stykke tid, uden at han hørte fra det, rejste han over til Hans Brix i Kbh, for at brokke sig, men fik den besked at han skulle skrive noget bedre, og det resulterede i, at han skrev: “ordet” på kun seks dage, og den blev meget populær, og Søren Lodbjerg Hvas fortalte da også en del om handlingen i stykket.

Vi hørte også om hans digteriske evner med at skrive sange som er meget brugte endnu.

Om præstekollegaen K.L. Åstrup som fik embede i Husby og Sdr. Nissum, fik vi at høre, at han også havde haft et stort digterisk virke, hvor der er 4 salmer i den forrige salmebog og 21 i den nuværende. Een af de mest elskede sange er: “Jeg elsker den brogede verden”. Han skrev også en spændende bog, som hedder: “Erindringer”, og er prædikener på Vers.

Trods deres til tider stridigheder var K.L.Åstrup dybt berørt over den skæbne som overgik Kaj Munk, da han blev taget af tyskerne og livideret d. 4.januar i 1944, og han skrev et rørende mindedigt om Kaj Munk, som vi fik læst op.

Jeg syntes, vi havde haft en fantastisk god aften.

Til toppen