Menu

Referat fra FFF – møde 1.4.2014

  • Skrevet af 
Referat fra FFF – møde 1.4.2014

Tilstede: John og Gunnar fra Fur Museums Støtteforening, Birgitte og Lasse fra Furkunst.dk, Knud Peder fra Tennisklubben, Dot fra Læseforeningen, Birgit fra Sogneforeningen, Mette fra Spejderne, Olly og Kirsten fra Bådelauget, FFFs kasserer Hans Jørn og desuden Berit Høj.

Afbud: Helle, Leila, Pia, Hans og Mark.

Referent: Kirsten

Dagsorden:

 

1.Konstituering

Koordinerende formand: John

Næstformand: Birgit

Sekretær: Kirsten

Ansvarlig Fur Rundt: Berit

Ansvarlig Træskibssejlads: Olly

Ansvarlig Koncert: Olly og Berit

Repræsentant FurNyt: Olly

 

2.Evaluering Koncert

Koncerten var glimrende, der var en god stemning og tilfredse gæster. Men desværre for arrangementet spillede bandet 2 andre steder i nærheden i samme periode, og det kunne mærkes på billetsalget. Koncerten har givet et underskud på godt 13.000 kr.

At koncerten blev afholdt på en hverdag (fredag) kunne måske også have indflydelse på billetsalget.

Man vil forsøge at vende tilbage til en koncertdato i november, og Olly bad om forslag til kunstner(e).

Man skulle evt. overveje at søge tilskud (underskudsdækning).

Spørgsmålet om, hvorvidt koncerten skulle udskilles og afholdes i et andet forum blev drøftet, og man enedes om at fastholde koncertarrangementet i FFF-regi. 

 

3.Fur Rundt

Berit har det overordnede ansvar.

Der blev sidste år lavet en ”køreplan” for Fur Rundt. Berit vil gennemgå køreplanen med Olly og overveje om der skal ske ændringer.

Turist-Inge har lovet at tage sig af kopiering af materiale.

Af konkrete ting fra evalueringen efter sidste års march blev påpeget:

-Kirsten snakker med Inge på Turisten om rettelser til teksten på Turistforeningens hjemmeside.

-Kirsten tjekker startgebyr og husker at få cykelkort i startboderne

-Ruteafmærkning: Erik Holmboe har lovet at lave den igen i år. Gunnar tager med ham rundt og hjælper med afmærkningen.

-John læser korrektur på turkort inden trykning.

-Der bestilles Hancock fadøl tillige med Fur Øl

-Der er behov for kaffebryggere helt til kl. 16. Dot lovede at snakke med dem fra læseforeningen, der har tjansen, ligesom Dot også ville være på udkig efter billige ekstra termokander (fx i Lusangi).

 

4.Eventuelt

Træskibssejladsen: Olly kunne oplyse, at man har besluttet at bruge samme layout på heftet ”Limfjorden Rundt” som sidste år.

Gunnar går i gang med at tegne annoncer.

Man vil også gerne have artikler fra Fur, og der blev appelleret til John desangående.

Med hensyn til musikken blev der spurgt, om den overhovedet er nødvendig. Man havde en fornemmelse af en vis afmatning blandt deltagerne, der havde været på farten i en lille uge, når de kommer til Fur. Hertil blev svaret at den gode musik sidste år i høj grad bidrog til at holdt på folk.

 

Knud Peder og John gjorde opmærksom på 2 møder torsdag den 3.4., nemlig stiftende generalforsamling i Fur Friskole og etablering af Foreningen Fur Væksthus.

 

Regnskabet for FFF for 2013 medsendes dette referat.

 

5.Næste møde

Næste møde aftaltes til mandag den 2. juni 2014 kl. 19 på Fur Museum.

 

070413 KRA

 

Senest ændretSøndag, 13 april 2014 13:36

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen