Menu

Fur Museums Støtteforening - generalforsamling

Fur Museums Støtteforening - generalforsamling

Kære Medlem.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fur Museums Støtteforening til afholdelse

Onsdag d. 2. april kl. 18.30 på Fur Museum

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)Valg af ordstyrer

2) Formandens beretning

3) Museumsinspektørernes beretning

4)Kassererens beretning, regnskab og budget

5)Valg af medlemmer til bestyrelsen plus 2 suppleanter

6)Valg af revisor, 1 revisorsuppleant

7)Behandling af indkomne forslag

8)Fastsættelse af kontingent

9)Eventuelt

Forslag man ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er Kirsten Scheel og Gunnar Christensen – begge er villige til genvalg

Foreningen vil være vært ved en bid brød og øl, vand, kaffe/the.

 

Kontingentindbetaling

Det er igen tid til indbetaling af kontingent kr. 100 pr. medlem.

Kontingentet kan indbetales på følgende måder:

1.Overførsel til konto 8510 0007252943 husk navn og evt.mailadresseændring

2.På museet i kiosken

3.På generalforsamlingen

4.Ved foreningens arrangementer

Kontingent giver adgang til foreningens arrangementer og gratis adgang på museet sammen med en ledsager.

 

På bestyrelsen vegne

Lasse Højgaard

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/furnyt.dk/public_html/templates/gk_news/html/com_k2/templates/default/item.php on line 191
Til toppen