Menu

Fastelavnssøndag i Fur Kirke og Forsamlingshus

Fastelavnssøndag i Fur Kirke og Forsamlingshus

Søndag eftermiddag den 2. marts- 2014 havde vi vores faste fastelavnsarangement i kirken og forsamlingshuset, hvor vi først mødtes til en kort Gudstjeneste i kirken, og derefter tøndeslagning i forsamlingshuset.

Vi indledte med at synge: “Nu ringer alle klokker mod sky”, hvorefter pastor Claus læste kollekten og dagens tekst, samt trosbekendelsen, og efter at have sunget: “Lille Guds barn hvad skader dig”, fortalte Jens K. plougmann bibelhistorie for børnene på en meget inspirerende og humoristisk måde.

Efter bøn og velsignelse ved præsten sang vi: “Faste er at følge vejen”, og Gudstjenesten sluttede vi med at synge: “Gå da frit,enhver til sit.

Herefter tog vi op i forsamlingshuset, hvor de mange festligt udklædte børn skulle slå katten af tønden.

De blev delt op i 2 hold, da der var 2 tønder, en lille tønde, hvor de mindste børn slog løs på, og en større tønde, hvor de større børn brugte deres kræfter, og det varede da heller ikke ret længe, inden de havde gjort kål på den, men den mindste med de mindre børn tog ret lang tid, da de jo nok heller ikke havde så meget slagkraft, men festligt var det da, at se når tøndernes indhold lå på gulvet, og de kastede sig over det.

Herefter fik vi allesammen kaffe og fastelavnsboller og sodavand til børnene, som som Anne-Marie og Knud Peder fra menighedsrådet stod for.

Til sidst arangerede Birgit Ladefoged festligt underholdning for børnene, hvor de legede sanglege og lavede små konkurencer, det var meget festligt, og alle morede sig gevaldigt, så det blev en rigtig god eftermiddag.

Erik Th. Nielsen

Senest ændretSøndag, 16 marts 2014 18:46
Til toppen