Menu

FurNyt afholder kalenderkursus

FurNyt afholder kalenderkursus

Den 24. marts kan du komme på kursus i FurNyts kalenderfunktion. Kurset afholdes på Fur Skole fra kl. 19.00 til 20.00. Stefan Frøkjær-Jensen underviser. Giv beskeden videre til den person i din forening eller dit firma, der lægger info ind på FurNyts kalender.

FurNyts styregruppe 14/03 2014

Stefan Frøkjær-Jensen og John Brinch Bertelsen

Til toppen