Menu

Referat fra generalforsamlingen i Fur Læseforening d. 19. februar 2014

Referat fra generalforsamlingen i Fur Læseforening d. 19. februar 2014

1.Fællessang

 

2.Valg af dirigent

        Holger Lundgaard blev valgt.

 

3.Formandens beretning

(uddrag)

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i løbet af året.

        Foreningen har deltaget i arbejdet i FFF. Der har været 6 møder ang. de fælles,        

        faste arrangementer: Fur Rundt, Træskibssejladsen samt den årlige koncert.

        Der har været 75 betalende medlemmer.

        

        I april havde foreningen besøg af forhenværende kriminaldirektør Hanne Bech   

        Hansen, der holdt foredrag om TRYGHED SOM FORUDSÆTNING FOR DET      

        GODE Liv samt sin karriere inden for politiverden. Der var 60-70 tilhørere. 

        Tak fil Foreningen for Fur Brand.

         

         I december inviterede Gette som sædvanlig til julehygge på biblioteket med 

         gløgg og æbleskiver. Der blev sunget julesange til Per Wallentins akkompagne-

         ment. Tak for det.

         Tak til øvrige fonde.

         Foreningen arbejder videre med tanken om at opstille et bogskab ved  turist-

         kontoret, hvor man kan bytte bøger ( tag en bog - sæt én i stedet).

   

4.Den daglige leders beretning

(uddrag)

        Der har været tilgang af nye lånere. I 2013 har der været 1292 bogudlån. 

        Der hænger oversigt over de nyindkøbte bøger på biblioteket.

        En gang om måneden er Gette på Selde Ældrecenter, hvor der er en del lånere.

        Tak til bestyrelsen og tak til lånerne. Tak til alle fonde.

        Beretningen blev godkendt.

 

5.Kasérens beretning 

(uddrag)

        Regnskabet blev godkendt.

       Tak til Foreningen Fur Brand, Fur Sparekasses Almennyttige Fond samt 

        Frivillighedsrådet i Skive.

 

6.Fastsættelse af kontingent

        Uændret kontingent – 100 kr.

 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anne Lise Haagen, Helle Eskildsen og Grethe Poulsen var på valg. De to førstnævnte blev genvalgt, mens Grethe Poulsen valgte at træde ud af bestyrelsen, da hun er flyttet til Skive. I stedet blev Birte Vester valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer: 

Formand: Dot Wadskjær

Næstformand: Edel Linde

Sekretær: Birte Vester

Kasérer: Anne Lise Haagen

PR-medarbejder: Helle Eskildsen

 

8.Valg af suppleanter til bestyrelsen

        Karen Margrethe Madsen og Anne Lise Nielsen blev genvalgt som suppleanter     

        for bestyrelsen.

 

   9.  Valg af revisor og revisorsuppleant

        Kirsten Scheel og Kirsten Høeg blev valgt som henholdsvis revisor og 

        revisorsuppleant.

 

10.   Evt. og indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

        Holger Lundgaard berettede om Fur Læseforening i 1800-tallet.

 

11.  Kaffe og salg af brugte bøger fra biblioteket

 

12.  Underholdning   Lene Hansen læste uddrag af Limfjordsforfatteren Knud Erik Pedersens roman Puslingelandet.

 

 

  Ref. Helle

 

NB: Billede fra Fur Læseforening 2009

Senest ændretSøndag, 09 marts 2014 17:13
Til toppen