Logo
Udskriv denne side

Fur Sogneforening - beretning

Fur Sogneforening - beretning

Allerførst vil jeg gerne præsentere vores bestyrelse. Vi har en rigtig god bestyrelse, hvor opgaverne er uddelegeret. Der er Hans som er ankermand for innovation Fur og arbejder med mobildækning. Hans sidder også i Ø - udvalget. Så er der Betina som sidder i bestyrelsen for Fur nyt. Så er der Laila, som er vores sekretær og sidder i FFF. Laila er også den der står for pengene på arenaen. Så er der Bent der sidder i en arbejdsgruppe til forskønnelse af Branden og som fremover bliver vores ankermand på arenaen. Så er der PerArne som sidder i sammenslutningen af danske småøer, og også er vores PR mand. PerArne sidder også i Ø - udvalget. Kirsten er vores kasserer udenfor bestyrelsen.

Siden sidste generalforsamling har vi haft gang i mange ting. 

Vi har holdt borgermøde i forsamlingshuset, med formand og forvaltningschefer fra Teknik og miljø udvalget. Der var et rigtig flot fremmøde. Vi fik snakket mange ting igennem, og fik styr på hvem der egentlig sidder i Havnerådet.

Senere havde vi et møde med samme Havneråd, hvor vi fik fundet ud af, hvor vi hver især står mht. ny havn, det gamle færgekontor og færgeriet. I samme forbindelse havde vi møde - også i Øudvalget – fordi kommunen varslede forhøjelser af færge taksterne. Det fik vi heldigvis stoppet i samarbejde med Elke, der har arbejdet hårdt for Fur i den tid hun har siddet i byrådet. Per Arne blev inviteret til et møde i teknisk udvalg, hvor han kunne fremvise en oversigt over hvad kommunen får i bloktilskud til Fur, og hvor meget kommunen egentlig bruger.

Vi har bedt om, at der udarbejdes en plan over, hvordan den fremtidige drift af havneudvidelsen skal se ud, og hvem der skal stå for hvad. Det venter vi fortsat på!

Vi arbejder stadig på, at få bedre mobildækning. Vi har sendt et brev til alle de nyvalgte politikere om problemerne i yder områderne. Samme brev har også været i Skive Folkeblad. Vi har fået svar fra Borgmesteren, der er opmærksom på sagen. Han skriver, at kommunen har en telefoni aftale, som løber frem til juni i år. Herefter skal kommunen forhandle ny aftale, hvor de vil indarbejde vores problematik. Han skriver også, at de er opmærksomme på, at Fur er et godt afgrænset sted til forsøg! Han foreslår, at vi venter med yderligere tiltag til den nye aftale skal forhandles.

Sammen med Musikforeningen havde vi fælles spisning i Forsamlingshuset i april. Det var en hyggelig aften med 45 deltagere der hyggede sig med snak, sang og musik.

Vi var medarrangør af Grundlovsfesten på Museet. Tak til Holger for dette arrangement. Borgmester Fl. Eskildsen holdt talen.

Ligeledes var vi medarrangører af Højskoledagen, som igen var en stor succes. Tak til Birgit og PerArne som stod for det.

Jul på Fur er en god tradition. Her var vi også med, med juletræ, korsang og nisser.

Der har været rigtig mange gæster på Arenaen i år. Det er rigtig dejligt. MEN der er stadig Furboer som benytter banen, men ikke betaler. Vi har fået lidt kritik af hvordan banen bliver holdt i stand. Derfor har vi nu besluttet, at vi selv holder den, med Bent som ”ankermand”.

Det er rigtig dejligt med en forening, hvor mange gerne vil tage en tørn.

Stor tak til Birgit som sidder i legat bestyrelsen, FFF og Højskoledagen.

Også tak til Katrine som sidder for fondene.

Og tak til Lars for pasning af teknikken på Arenaen.

Tak til Holger for at stå for Grundlovsdagen.

 

Den nye bestyrelse:

Dorte Christensen, formand og medlem af Ø-udvalget (udpeget af socialdemokraterne.)

PerArne Tejlgård, næstformand og med medlem af Ø-udvalget.

Laila Knudsen, sekretær.

Hans Jeppesen, medlem af Ø-udvalget.

Bent Mølgård.

Conni Jeppesen.

Øvrige poster besættes på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

furnyt.dk - 2019-2020 - All rights reserved.