Menu

Referat Menighedsrådet 5. februar 2014

  • Skrevet af 
Referat Menighedsrådet 5. februar 2014

Afbud: Anna-Mette Korshøj Jørgensen

1.Godkendelse af referat ved AM.

Godkendt og underskrevet 

 

2.Orientering, herunder nyt fra møder om ny pastoratsstruktur ved AM.

SFJ orienterede om besværlighederne ved at få en medarbejde nem-id, der skal bruges i forbindelse med kurser. AMH orienterede om arbejdet om ny pastoratsstruktur. Der indkaldes til ekstraordinært møde i Fur Menighedsråd onsdag den 19. feb. Kl. 16.30, hvor hørringssvar drøftes. AMH laver oplæg.

 

3.Sognepræsten orienterer.

CHO har haft studieorlov. Orienterede om forløbet. Anna-Mette Korshøj Jørgensen holder sin sidste gudstjeneste søndag d. 23/2 2014 Kl. 14:00

Fyraftenssang onsdag 5. marts og onsdag den 2. april. Ny præst i Selde: Birgitte Haahr Callesen tiltrøder 1. marts. 

 

4.Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Intet

 

5.Økonomi – gennemgang af årsbudget 2014, ved Niels og gerne en repræsentant fra det ”gamle” råd, fx Knud Erik.

Asta Rasmussen gennemgik årsbudget 2014.

 

6.Bemærkninger til revision ved Niels og KE.

Bemærkninger taget til efterretning. 

 

7.Oplæg til forretningsorden ved AM.

Punktet udsat 

 

8.Arrangementer:

•Fastelavn d. 2.3, KP, AM, og CHO.

Arrangementet arrangeres i samarbejde med Fur Friskole og Fur Friskoles Støtteforening. Jens Christian Ploug kommer i kirken og i Forsamlingshuset. 

 

•Foredrag om Kaj Munk, KP.

 

Tidligere biskop over Aalborg Stift, Hans Lodberg Hvas holder foredrag onsdag den 23. april kl. 19.00 på Regitzesminde.

•Pilgrimsvandring?

 

Lørdag den 10. maj kl. 14.00 er der pilgrimsvandring. Startsted: Emmelstenhus 

 

9.        Evt. 

Intet

 

10. Næste møde og punkter dertil

Forretningsorden, Hjemmeside og kommunikation, SFJ viser eksempler på, hvad andre laver, Kirkesyn, APV, præstegården

 

Knud Peder Jensen 

 

 

 

 

Til toppen