Menu

Generalforsamling - Fur Medborger- og Forsamlingshus

Generalforsamling - Fur Medborger- og Forsamlingshus

GENERALFORSAMLING.

Fur Medborger- og Forsamlingshus afholder generalforsamling d. 13. marts kl 19.00 med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Valg af stemmetæller

 

3. Bestyrelsens beretning

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab. Samt fastsættelse af kontingent.

 

5. Indkomne forslag

 

6. Valg til bestyrelse. På valg er:

    Ove Justesen (modtager genvalg)

    Torben Mikkelsen (modtager genvalg)

    Grete Kragelund (modtager genvalg)

    Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant

    De sidst 3 nævnte vælges for 1 år

 

7. Evt.

 

 

Efter generalforsamlingen serverer vi kaffe og hjemmebag. Og viser vores nyrenoverede sal frem.

 

Venlig hilsen bestyrelsen

Senest ændretSøndag, 16 februar 2014 17:53
Til toppen