Menu

Ingen afklaring af fremtiden for Fur Børnehave

Mødet i Børne- og Familieudvalget den 2. december 2009 gav ingen afklaring på Fur Børnehaves fremtid

Mødet i Børne- og Familieudvalget den 2. december 2009 gav ingen afklaring på Fur Børnehaves fremtid.

se referatet fra Skive kommunes hjemmeside:

SKIVE KOMMUNE
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET, DEN 2. DECEMBER 2009

SIDE 5
3. FURSUND SKOLE - ETABLERING AF BØRNEHUS PÅ FUR ÅBENT
Sagsnr. 779-2009-163503 Dok.nr. 779-2009-1200744
Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen
BESLUTNING
BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 2. DECEMBER 2009
Fraværende: ingen
Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstilling.
FORVENTET SAGSGANG
Børne- og Familieudvalget
INDSTILLING
Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
SAGSFREMSTILLING
På Børne- og Familieudvalgets møde den 4. november 2009 vedtog Børne- og Familieudvalget
at godkende Forvaltningens indstillinger, idet Udvalget giver udtryk for vigtigheden
af, at der findes en tilfredsstillende løsning for institutionsområdet på Fur.
Indstillingen lød på
•at der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til anmodningen fra Fursund
Skole, idet Børne- og Familieforvaltningen undersøger muligheden for at sammenlægge
børnehaveafdelingen af USFO på Fursund Skoles Furafdeling med Selde
Børnehave og samtidig etablerer en SFO i tilknytning til Fursund Skoles Furafdeling,
og
•at sagen genoptages på møde i Børne- og Familieudvalget i december 2009.
SAGSFREMSTILLING
Den 11. november 2009 holdt Forvaltningen møde med bestyrelsesformand og leder af
Selde Børnehave for at drøfte ovenstående mulighed.
Det blev aftalt, at Selde Børnehave ville drøfte og undersøge forskellige muligheder og
løsningsforslag og vende tilbage til Forvaltningen med svar herpå.
JURA (herunder lovgrundlag)
Folkeskoleloven og Serviceloven
ØKONOMI
Nuværende økonomi


Til toppen