Menu

Fur Børnehave på dagsordnen den 4. november

Den 4. november holder Skive Kommunes Børne- og familieudvalg møde og 2. punkt på dagsordenen er Indstillingen fra Fursund Skole om lukning af Fur Børnehave. I den forbindelse har de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen sendt nedenstående brev til Børne- og familieudvalget

Den 4. november holder Skive Kommunes Børne- og familieudvalg møde og 2. punkt på dagsordenen er Indstillingen fra Fursund Skole om lukning af Fur Børnehave.

I den forbindelse har de forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen sendt nedenstående brev til  Børne- og familieudvalget.


Se alle dokumenter til mødet på: http://www.skivekommune.dk/sw177249.asp


Fursund Skole
Oktober 2009
 
 

Til Børne- og familieudvalget
Det er med den dybeste beklagelse, at vi som skolebestyrelse har måttet indstille til nedlæggelse af USFO’en (børnehavedelen) ved Fur afdelingen af Fursund Skole.

Indstillingen er økonomisk begrundet. Vi kan ikke se, hvordan skolen kan oppebære pasningstilbuddet med de økonomiske ressourcer der er stillet skolen i udsigt. Imidlertid må vi gøre opmærksom på, at dette snævre hensyn til det økonomiske samtidigt giver os en politisk rolle for lokalområdet som vi hverken er tilfredse med eller finder rimelig.

Skoletilbud og pasningstilbud udgør efter vores opfattelse en nødvendig betingelse for tilflytning til og udvikling af både Fur og Nordsalling

De nuværende økonomiske udsigter og politiske udmeldinger giver os - i modsætning hertil - grund til at tro, at vores rolle i de kommende år bliver som afviklere mere end udviklere af skole- og pasningstilbud i lokalområdet.

Vi ønsker ikke denne rolle og har svært ved at se at kommende skolebestyrelsesmedlemmer frivilligt vil påtage sig så negativt et ansvar.

Vi vil derfor Indtrængende opfordre til formulering af en mere langsigtet udmelding om, hvad Skive Kommune - altså Børne- og familieudvalget i fremtiden - vil med Fursund Skole, der som bekendt består af en afdeling i Selde og en afdeling på Fur.  Netop dette, at den ene afdeling af Fursund Skole ligger på en ø,  betyder i mange sammenhænge en ekstra økonomisk byrde, som vi mener, at man som politiker bør forholde sig til.

Vi opfatter den debat som afgørende for vores fremtidige rolle som skolebestyrelsesmedlemmer.

Vi vil gerne tage konstruktivt del i processen og byder derfor Børne-og familieudvalgets medlemmer velkomne til drøftelser af de nævnte problemstillinger.

Med venlig hilsen
De forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen ved Fursund Skole


Til toppen