Menu

Fur Sogneforening - referat - 6. oktober 2009

Referat fra bestyrelsesmøde

Dagsorden:

Referat fra sidste møde underskrevet.
 
Kommunevalg;
Holger tager kontakt til Selde/Nordsalling vedr. et evt. fælles vælgermøde
 
Kommuneplanen
Der arbejdes videre i udvalget, deadline d. 7. nov. 
Fra kommunal side informeres der om at kan tages mange forskellige emner op i Ø-udvalget
 
Skolen;
Sogneforeningen vil bruge Ø-udvalget til debatten/drøftelsen vedr. skolen. Nedlæggelser i udkantsområderne og en drøftelse af Ø-tilskuddene.
 
Indvielse af ophaleplads på Branden
Fredag d. 9. okt. kl. 14-16
 
Juletræ  2009;
der har været afholdt møde med de implicerede parter vedr. Fur Jul hvor arbejdsfordeling m.m. blev drøftet. Bla. har Brugsen doneret penge til noget ekstra denne dag. Aftalt at bruge pengene til noget underholdning inden træet tændes. Frank og Lars sørger for juletræ og lys, Birgit leder efter underholdning.
 
Hjertestarter;
Sparekasse Fonden vil skænke en hjertestarter, der er yderligere brug for penge til opstartskurser m.m. Holger kontakter Sparekasse Fonden.
 
Rapport fra Bestyreslesmedlemmer;
Lars orienterede om 
- møde i Landsby udvalg kreds 6
- møde i brugerråd vedr. multibanen. I Brugerrådet sidder Jesper og Dorte C fra skolen,
  Bjarne Futtrup + Bente L fra Idrætsforeningen, Inge S fra Turistforeningen og Lars fra        
  Sogneforeningen.
 
Birgit orienterede om;
- veloverstået træskibssejlads
- Højskoledagen en succes, 80 deltagere. 
- Hjælperfest d. 31.10
- Koncert d. 21.11 m. Ib Grønbæk. Billetter sælges i Brugsen
 
Ø-Arena
- Ny annonce – Holger kontakter Turistkontoret.
- Møde med Jørgen Justesen til foråret.
- vi har haft en samlet indtægt på 73.000,- kr. i denne sæson. 
- Det samlede regnskab er ikke muligt at færdiggøre pt.
 
Generalforsamling
- Bliver torsdag d. 25. februar 2010. Holger spørger Henry Larsen fra Ø-sammenslutninger 
  som evt. taler.
- Kathrine og Frank på valg
 
Næste møde; 
- Hos Kathrine dato ?
 
Referent Birgit

Til toppen