Menu

Forvaltningen undersøger sammenlægning med Selde Børnehave

Mødet i Børne- og Familieudvalgets den 4. november bragte ingen klarhed om Fur Børnehaves fremtid. Til næste møde i december undersøger forvaltningen mulighederne for en sammenlægning af Fur Børnehave og Selde Børnehave. Hvordan en sådan sammenlægning i så fald vil udmønte sig, vides ikke

Mødet i Børne- og Familieudvalgets den 4. november bragte ingen klarhed om Fur Børnehaves fremtid. Til næste møde i december undersøger forvaltningen mulighederne for en sammenlægning af Fur Børnehave og Selde Børnehave.

Hvordan en sådan sammenlægning i så fald vil udmønte sig, vides ikke.

Børne- og Familieforvaltningen havde indstillet følgende til udvalget:

- at der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til anmodningen fra Fursund Skole,

idet Børne- og Familieforvaltningen undersøger muligheden for at sammenlægge børnehaveafdelingen af USFO på Fursund Skoles Furafdeling med Selde Børnehave og samtidig etablerer en SFO i tilknytning til Fursund Skoles Furafdeling, og

- at sagen genoptages på møde i Børne- og Familieudvalget i december 2009.”
”Børne- og Familieudvalget vedtog at godkende Forvaltningens indstillinger, idet Udvalget giver udtryk for vigtigheden af, at der findes en tilfredsstillende løsning for institutionsområdet på Fur.” 

Se mere på:

Klik her

http://www.skivekommune.dk/sw177249.asp

Til toppen