Menu

Skolelisten på Fur

Den 11. november er der menighedsrådsvalg på Fur, et valg af stor betydning for øens sogneliv. Men måske går nogle rundt med en lidt uklar fornemmelse af, hvad Skolelisten egentlig står for og hvad vi vil arbejde for i det kommende menighedsråd, hvis vi bliver valgt

Den 11. november er der menighedsrådsvalg på Fur, et valg af stor betydning for øens sogneliv. Men måske går nogle rundt med en lidt uklar fornemmelse af, hvad Skolelisten egentlig står for og hvad vi vil arbejde for i det kommende menighedsråd, hvis vi bliver valgt

Skolelisten, som blev dannet på Fur for ca. 40 år siden, har sit udspring i grundtvigianismen og dermed i Grundtvigs ord om, at ”man er menneske først og kristen så”. Til vores opstillingsmøde havde vi besøg af tidligere efterskoleforstander, Thorkild Sohn fra Husby, som holdt foredrag om det være at være grundtvigsk i nutiden. Grundtvigianerne går ind for en rummelig folkekirke, hvor menigheden og menighedens liv og vækst står i centrum.

På Skolelisten vil vi i takt med den modernes tids forandring af de grundvilkår, som vi alle lever under, arbejde for at menighedslivet  i og omkring kirken kan møde den nye tids krav.  Således vil vi gennem kirkeåret forsøge at skabe forskellige typer af arrangementer, som forhåbentlig kan samle rigtig mange fra sognet. På Skolelisten mener vi, at Folkekirken netop skal være en folke kirke, som kan møde moderne mennesker der, hvor de er. Vi håber også at kunne medvirke til at samle foredragsholdere med forskellige holdninger. Desuden vil vi også gerne medvirke til et fortsat godt samarbejde og en fortsat dialog med de øvrige foreninger på Fur.

Skolelisten vil hermed opfordre alle til at afgive deres stemme på valgdagen.

Venlig hilsen
Skolelisten på Fur
Niels Sohn
Hans Mikkelsen
Jørgen Stengård Andersen
Mette Ladegaard
Helle Eskildsen
Anne Marie Hansen
Villy Svinth

05.11.2008

 

Senest ændretOnsdag, 01 januar 2014 11:25
Til toppen