Menu

Indkaldelse til strukturmøde i Furs Forenede Foreninger

Foreningerne i FFF indkaldes til strukturmøde på Fur Museum onsdag den 19. november kl. 19.15.

Oplæg til strukturmøde. - Furs Forenede Foreninger har nu eksisteret i 10 år. På den korte tid har FFF ændret sig. Vedtægterne er ændret flere gange, ligesom antallet af deltagende foreninger også har ændret sig - En ting har dog været uændret siden samvirkets start: FFF skal planlægge og gennemføre de arrangementer, der er for store for den enkelte forening

Foreningerne i FFF indkaldes til strukturmøde på Fur Museum onsdag den 19. november kl. 19.15.

Oplæg til strukturmøde

Furs Forenede Foreninger har nu eksisteret i 10 år. På den korte tid har FFF ændret sig. Vedtægterne er ændret flere gange, ligesom antallet af deltagende foreninger også har ændret sig.

En ting har dog været uændret siden samvirkets start: FFF skal planlægge og gennemføre de arrangementer, der er for store for den enkelte forening.

I FFF’s samarbejdsudvalg har vi overvejet, om Cafe Aften fortsat skal være i regi af Furs Forenede Foreninger. Arrangementet er jo ikke større, end at en enkelt forening kunne stå for det.

Samarbejdsudvalget kunne selv afgøre, om Cafe Aften skal udflages eller ej. Når vi alligevel gerne vil inddrage bestyrelserne for de medvirkende foreninger, skyldes det, at tiden måske er moden til en fælles snak om foreningsstrukturen.

I løbet af det seneste år har to foreninger meldt sig ud af Furs Forenede Foreninger. Fur Husholdningslaug havde besvær med at få valgt en bestyrelse og fravalgte derfor deltagelse i FFF. Fursund Turistforening trak sig fra samarbejdet, fordi foreningen var blevet ”institutionaliseret” med en delvist politisk valgt bestyrelse, der ikke kunne påtage sig opgaver som frivillige hjælpere.

Fur Museum deltager fortsat, men også museet har ændret sig. Fra at være ejet og drevet af en lokal forening er Fur Museum nu en del af Museum Salling med en politisk udpeget bestyrelse. Til gengæld er Fur Museums Støtteforening grundlagt. Skal støtteforeningen overtage museets plads i FFF?

FFF har foruden Cafe Aften i marts yderligere to faste arrangementer. Marchen Fur Rundt og træskibssejladsen Limfjorden Rundt. De sidste par år er en årlig koncert også blevet en tilbagevendende begivenhed.

Nogle af arrangementerne kan kun lade sig gennemføre, fordi 50-70 personer yder en frivillig indsats. Det hænder ofte, at en medhjælper bliver spurgt af to forskellige foreninger. Skyldes det alene, at vi er ”Tordenskjolds soldater” eller er det også udtryk for, at der måske er for mange foreninger med overlap?

Ser man helt overordnet på foreningslivet på Fur, så kan museumsmanden med de historiske briller se, at vi i dag har flere foreninger end for 40 år siden, selv om folketallet på Fur er faldet til næsten det halve. Det er da tankevækkende.

De senere år har flere af vore foreninger haft besvær med at finde folk nok til at besætte bestyrelsespladserne. Nogle har ligefrem overvejet at nedlægge sig selv.

På den baggrund inviteres I til en snak om Furs foreningsliv. Hensigten er ikke, at vi skal træffe nogle vidtrækkende beslutninger, men at vi skal tage fat på en drøftelse af, hvordan vi kan styrke foreningssamarbejdet.

Vi foreslår, at de enkelte foreningers bestyrelser gennemgår samarbejdsaftalen for Furs Forenede Foreninger. Man kunne måske også vurdere, om man har en forretningsorden, der sikrer en god kontakt mellem foreningens bestyrelse og samarbejdsudvalget.

Hvis I har forslag til emner, der skal tages op, så kontakt Olly (97 59 39 04) eller John (97 59 35 76). En ”dagsorden” vil blive omdelt på mødet, hvor Olly og John vil forsøge at strukturere den forhåbentlig store talelyst.

Husk: Hver forening bedes tilmelde deltagerantallet til John på museet (97 59 34 11).

På vegne af Furs Forenede Foreninger
Olly Ekstrand og John Bertelsen
Formand og næstformand

 

Til toppen