Menu

Referat fra 1. bestyrelsesmøde i furkunst.dk

Referat fra 1. bestyrelsesmøde i furkunst.dk

Tilstede var: Troels Madsen, Steen Christensen, Birgitte Støtrup, Kirsten Poulsen, Birgit Hansen.
d. 15.11.08. kl. 13-15.30

Dagsorden:

1. Hvervning af medlemmer.
Vi har nu mailadresser på en del, der har tilkendegivet, at de vil være medlemmer af foreningen. Til dem og andre formodede interesserede sender vi de gældende vedtægter m.v. Man er medlem, når man har indbetalt kontingent for 2009: 150,-kr. på vores banknummer: 91004501949405

Vi ser gerne, at kernemedlemmerne hverver hver tre nye medlemmer. Vores mål er at få 100 medlemmer.

2. Kontingentfastsættelse
Kontingentet blev fastsat til 150,- kr. om året.

3. Navn
Formanden foreslog et kort og fyndigt navn: furkunst.dk
Hvilket blev vedtaget.

4. Logo
Steen og Birgitte fik opgaven med at lave et logo til foreningen.

5. PR-kommunikator
Steen blev valgt til denne meget vigtige post.

6. Kunstkontakter i området – forvaltningen
Den delte vi i to: Steen søger midler og dyrker kontakter i det offentlige og Troels i det private område.

7. Fisk 2009: produktion, penge
Vi vil have flere fisk. Det var en stor succes i sommer, og den skal følges op.
TM kontakter produktionsskolen. TM og SC søger penge.

8. Sommerudstilling 2009: tidspkt., penge, organisere.
Alek er tovholder på denne.
Temaet i 2009 bliver: ”den frie”. D.v.s.: kom med dine seks bedste ting og få min. tre med på udstillingen. Ophængningsudvalget skaber den bedst sammenhængende udstilling. Udstillingen er i Forsamlingshuset og foregår i ugerne 28-29-30 med fernisering d. 04.07. og nedtagning d. 26.07.
Noget nyt bliver aftenåbent (kunst by night) torsdag aften til kl. 20 evt. 21, hvis det kan kombineres med musik og oplæsning.

9. Åbne atelie-døre 2009
Vi holder aftenåbent torsdag aften til kl. 20 i de tre uger 28-29-30.

10. Marathon-kunst
Ideen er gemt, men vi gemmer den til et andet år. Evt. i forbindelse med indvielsen af Fur Arena.

11. Evt.
Ønske fra Dagligbrugsen på Fur, om at vi vælger et motiv til årets vin 2009.


Ref.: Troels Madsen
TM. D. 07.12.08.

 

 

Til toppen