Menu

Det danske landdistriktsprogram 2007-2013

Det er Fødevareministeriet, der er ansvarlig for det danske landdistriktsprogram.

Sammen med EU investerer Danmark 1.750 mio. kr. om året i udvikling af landdistrikter frem til 2013. Landdistriktsprogrammet skal give befolkningen gode muligheder for at leve i og af landdistrikterne.


Det skal ske ved at arbejde målrettet med at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, hjælpe erhvervsudviklingen i gang i fødevarebranchen, passe på naturen og miljøet og forbedre levevilkårene.

http://www.fvm.dk/Danmarks_landdistriktsprogram.aspx?ID=15416

Stor lokal indflydelse

De mennesker, der bor og arbejder i landdistrikterne, har stor indsigt i, hvordan man forbedrer levevilkårene i lokalområdet. Fødevareministeriet giver derfor lokale kræfter direkte indflydelse på udviklingen i landdistrikter gennem lokale aktionsgrupper, som er med til at skabe arbejdspladser og gode livsvilkår.

Med de lokale aktionsgrupper har aktive borgere, foreninger og virksomheder direkte indflydelse på udviklingen af lokalområderne. Regeringen leverer rammen - borgerne i lokalsamfundet skal selv male det endelige billede.

Den enkelte lokale aktionsgruppe bestemmer selv, om den for eksempel vil investere i det lokale musikliv, et nyt kulturhus, vandrestier omkring gadekæret, en legeplads til børnene, nye aktiviteter omkring havnen eller et nyt turistkontor. Paletten af udviklingsmuligheder er bred.

 

Fire fokusområder

Overordnet skal landdistriktsprogrammet bidrage til en bæredygtig udvikling i landdistrikterne, og det er – efter Danmarks ønske – muligt at anvende landdistriktsstøtte til innovation og udvikling.

Danmark har besluttet, at tilskuddene til de danske landdistrikter skal bidrage til at:

  • Styrke landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne
  • Forbedre miljø og natur
  • Forbedre livskvaliteten og skabe attraktive levevilkår
  • Skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne


Grøn Vækst aftalen

Til toppen