Menu

Referat fra Turistmøde 2008

Referat fra mødet den 5. december 2008 - på Fur Strand Hotel

TURISTMØDE

5. december 2008
på Fur Strand Hotel


Fur Turistforenings formand, K.-E. Lykke, bød velkommen.

Gennemgang af sæson 2008


1.) Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter v. Jens E. Christensen

Orienterede om

- personalesituationen på kontoret i Skive

- nedgang i tilskud fra Skive Kommune


2.)  Fursund Turistinformation v. Inge Shee:

2.1  Antal besøgende

2007 = 15091 (+25%)
2008 = 18000 (+25%)

2.2  Sommerhusudleje

2007 = 192 uger (26%)
2008 = 230 uger (20%)

2.3  Antal huse til udlejning:

2007
Fur = 37 huse
Salling = 4 huse
I alt = 41 huse

2008
Fur = 43 huse
Salling =   1 hus

2.4  Fur Rundt med ”Stenøre”

2007 = 13 ture = 545 personer (gnst. 43)
2008 = 15 ture = 670 personer (gnst. 44)

2.5 Guide 2009  -  Fur og Nordsalling - færdig medio Januar

2.6 Bella Center – Ferie ’09 -  ult. Januar 2009

2.7 Herning – Ferie for Alle – ult. Februar 2009

2.8 Aktivitetsfoldere for 2009 udfærdiges før Påske 9.-13. april 2009.
Input udbedes.

2.9 Påske 2009:
Vi laver en folder, der husstandsomdeles til alle sommerhuse.
Ligner vores julefolder. En 1/4 side koster kr. 500,- + moms.
Deadline 23. marts 2009.

2.10 Rundt om Fur:
Stenøre sejler igen i år i skoleferien. 2 x ugentlig – hver torsdag og fredag.
1. gang torsdag den 2. juli, sidste gang fredag den 13. august.
Hvis godt vejr kan der blive tale om forlængelse.

2.11 Råkilde Camping kunne desværre ikke deltage men meddeler, at sæsonen
har vist god fremgang i f.t. sidste år – det 3. bedste år, de har haft.
7780 overnatninger på campingpladsen, 1255 overnatninger i lejrskolen og
360 overnatninger i lejlighederne.


3.)  Villy Svinth, Fursund Færgeri:

3.1 2007 0g 2008 ser ud til at blive næstens ens.
3.2 Busser i perioden ca. 400 stk.

4.)  John Bertelsen, Fur Museum:

4.1) Fur Museum 2007 = 54.000 brugere
Fur Museum 2008  = 55.000 brugere
Gammel Havn 2007 = 15.000 besøgende
Gammel Havn 2008 = 14.000 besøgende (færre busser)

4.2 Der var 3 daglige sommeraktiviteter.
4.3 De rullende Biologer var en stor succes.
4.4 Vedr. 2009 = fortsættes med 3xdaglige aktiviteter.
4.5 De rullende Biologer fortsætter.
4.6 ”Det lille Land” = aktiviteter arrangeres for 2009

5.)  Udstilling i Fur Forsamlingshus

5.1 Udstillingen i 2008 var over temaet ”Livet i Fjorden”. Der var et til-
fredsstillende besøgsantal.
5.2 Der blev sat 39 fisk op på strategiske steder.
5.3 Der blev udformet en plakat ”Fur Fish Parade” + folder.
5.4 Jette Herne meddelte, at hun nu har trukket sig og overladt det frem-
tidige ansvar til den nye Kunstforening.

6.) FurKunst.dk

Steen Christensen (næstformand) orienterede som følger:
6.1 Oktober 2008 blev Fur Kunstforening dannet
6.2 Generalforsamling marts ’09
6.3 Har p.t. 45 medlemmer
6.4 Kunstbrochure bliver trykt = A5-format / 28 sider
6.5 Annonce = kr. 1000,-/side.
6.6 Den årlige udstilling i Forsamlingshuset hører nu under FurKunst
6.7 Årets tema = bliver offentliggjort forår ’09
6.8 Fisk bliver sat op igen i sæson ’09
6.8 Fisk = målsætning at fordoble antal, gerne 100 stk.


8.)  Fuur Ø Gaardbutik Klode v/Lisbeth Klode:

8.1 Sæson for Gårdbutikken = mærket af den tidlige Påske, til gengæld
blev juni og juli 20% bedre. Så året blev som sidste år – tilfredsstillende.


12.)  Galleri Jettestuen v. Jette Herne:

11.1 Udbyder akvarelkurser via nettet. Tilslutning fra hele landet.
Meget at lave.
11.2 B&B = mange afvisninger.

 

13.)  Furisk Ferie v. Pia Knudsen:

13.1 Mange besøgende – og mange spontane overnatninger.
Resultat som sidste år.
13.2 Lille butik = mange endagsturister.

14.) Duddine

14.1 Strikkeevents i løbet af året blev afviklet tilfredsstillende
14.2 Tilfreds med besøgantal
14.3 Planlægger nye tiltag i samarbejde med Råkilde Camping,
gerne uden for sæsonen.


15.) LidtBedre Brugskunst/Overnatninger:

1. år i drift og havde flg. kommentarer:
15.1 Fur Sæbe meget populær
15.2 God udlejning af B&B
- Havde erfaring med, at turisterne gerne vil købe lokale ting, noget der
relaterede sig til Fur.
- Vil forsøge at få besøg af flere busser
- starter med salg af moler-smykker primo 2009

Alt i alt godt tilfreds.

16.) Fur Hest & Pony v. Lis Pilgaard:

16.1 Mange udlejninger af heste og ponyer. Rider selv med ud, da øen
kan være svær at ride rundt på uden lokalkendskab.
16.2 Børn og heste = altid succes = forældre glade.

Generelle bemærkninger:
- vil forsøge at sætte det mere i system for sæson 2009
- ikke for stort, ikke for mange heste
- børneture til stranden/madpakker
- hjertesuk: Vi skal passe på vore dyr her på Fur. Det nytter ikke, at Fur
er et dejligt sted at besøge, hvis vore dyr viser tegn på misrøgt.

17.) Furs Forenede Foreninger v. Olly Ekstrøm:

17.1 Fur Havn/Færgeri Jubilæum 10. maj 2008: God oplevelse, mange be-
søgende, stort arrangement.
17.2 Fur Rundt 2008 = Gennemført tilfredsstillende til trods for det dårlige vejr.
17.3 Træskibssejlads 2008 = Til trods for vor ”gummimole” lykkedes det igen
at få lirket alle på plads. Bespisning og stemning = OK.  Pointerede, at hvis
vi ikke fik renoveret erhvervsmolen, kunne det betyde, at Nykøbing Mors
ville overtage vor rolle i Limfjorden Rundt !
17.4 De Gyldne Løver spillede i Forsamlingshuset 25.02.08.
17.5 Lars Lilholt – Solo - spillede i Forsamlingshuset 15.11.08 – alt udsolgt lynhurtigt,
lange ventelister.

Olly orienterede tillige om, at Lars Lilholt havde tilbudt at spille i højsæsonen med
hele hans band – ville selv tage scenen med.
Økonomien i arrangementet var dog ikke sat på skinner, så forslaget blev ytret
med et vist forbehold.

18.) Fur Sogneforening v. Berit Ladefoged:

18.1 Fur Ø Arena indvies maj 2009:
- Minigolf indpasses i naturomgivelser
- Skaterbane m. 2 ramper af beton m. asfalt om
- Multibane m. kunstgræs (boldspil af forskellig art)
- Petanquebane
- legeplads
- administrativ side vil blive forelagt senere

18.2 FurJul – 1. søndag i Advent:
- 18 butikker deltager for øjeblikket
- lodder bliver solgt for hurtig
- størrelse på gevinster

Der vil blive indkaldt til møde vedrørende afvikling af FurJul 2009,
hvor disse emner vil blive diskuteret/ændret/fornyet.

Der er tydelige tegn på, at denne ellers typiske meget lokale oplevelse er
ved at blive populær bl.a. ved sommerhusejere og besøgende fra Salling.

GENERELT


1.)  Ferie ’08 Bella Centret v. Lisbeth Klode:
1.1 Orienterede om Fur’s deltagelse 2008.
- fik standlejen hjem via Fur Fondene
- fik udleveret ca. 1000 brochurer
- dyrt, kostede foruden standleje kr. 5.-6.000 i transport,
ophold og fortæring
1.2 Fur Museum deltog v/Bo Pagh Schultz – der var krabber,
vand, fossiler o.m.a. – stor tilstrømning (af besøgende..)
1.3 Denne sæson viste flere tydelige tegn på, at turisterne havde
set os i Bella Centret.
1.4 Atter bekræftet: 1. prioritet: Stilhed og ro, 2. prioritet: Mange aktiviteter
relateret til naturen.
1.5 Ferie ’09 – bliver afviklet nogenlunde som 2008 – ny deltager:
Fursund Færgeri v. Villy Svinth.

2.) Multihal:
- hvad skal den bruges til
- ønsker og ideer modtages gerne

2.1. Forslag Lisbeth Klode:
- Maj/Juni/Juli = Hotel
- Udenfor højsæson = Højskole

3.) Forslag til andre aktiviteter:
- Beach Volley ved Bådelauget
- Surf/Windsurfercenter
- Kajakcenter og/eller udlejning

Fursund Turistforening skal i foråret 2009 have møde med Fur Bådelaug,
hvor disse emner vil blive diskuteret.

4.) Udvidelse af Fur Havn, K.-E. Lykke:
Der er via Fur Sparekasses Fonde blevet bestilt et professionelt firma,
der har fået til opgave at afdække udvidelsesbehovet.


Diverse:

Til orientering:

- Toilet på Færkerodde: Fur Ø Udvalg meddeler, at der vil blive retableret toiletfaciliteter i
indeværende år.
- Problematikken vedr. autocampere (skiltning) er under bearbejdning i Skive Kommune.

Ref. Inge Shee
2009.01.09

 

Til toppen