Menu

By- og Landskabsstyrelsen - dokumentsamling

På næste side vises de dokumenter der er fundet hos Miljøministeriet - By- og Landskabsstyrelsen - januar 2009

 

Søgning efter dokumenter vedr. Fur


1 VVM-redegørelse til Tillæg nr. 78 til Regionplan 2000-2012 Viborg Amtsråd Juni 2004 Fortsat indvinding af moler på Fur Midtø VIBORG AMT -Miljø & Teknik VVM-redegørelse J.nr. 8-52-6-2-9-03 VVM-redegørelse til Tillæg nr. 78 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Viborg Amt Miljø og Teknik Skottenborg 26 8800 Viborg efter forarbejde af...

 

Skamol A/S Østergade 58-60 7900 Nykøbing M Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer på Fur Midtø på ejendommene matr. nr. 30ø, m.fl., matr. nr. 32k m.fl. og matr. nr. 177b, alle Fur Præstegård, Fur. Afgørelse. Viborg amt meddeler herved tilladelse til at indvinde op til 50.000 m3 moler årligt på det...

 

Fur Skive Kommune   Fotograf: Ole Malling                     Geologi Den nordlige del af Fur er et storslået randmorænestrøg, hvor kernen overvejende består af moler. Moleret ses i talrige kystprofiler og råstofgrave sammen med de karakteristiske askelag. Øvrige søgeord: Værdi Molersprofilerne på Fur med deres lag af vulkansk aske har international forskningsmæssig betydning. Knudeklinten er typelokalitet for moleret, der benævnes Fur Formationen. Moleret har endvidere et enestående indhold af Palæogene fossiler. Naturforvaltning Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at kystprofilerne holdes åbne af de naturlige kystdynamiske processer. Det er også vigtigt, at fterbehandlingsplanerne for molersgravene sikrer, at de bedste profiler med forskelling oreintering holdes åbne   Yderligere information: Lokaliteten på kort Ordliste            Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set   NGI 21  Amtsligt Geologisk Interesseområde    Nationale Kystlandskaber   NK 90  GeoSite   GS 3-2  Andre

 

REGIONPLAN 1989-2000 TILLÆG NR 5 VVM-VURDERING PÅ UDBYGNING AF SKAMOL MOLERVÆRK PÅ FUR VIBORG AMT NOV. 1991 Udarbejdet af: Viborg Amt Forvaltning for Miljø og Teknik Arealkontoret Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 86623300. J.nr.8-50-11-2-5-91 Kortudsnit trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A400/6) TILLÆG NR 5 VVM-VURDERING PÅ UDBYGNING AF SKAMOL...

 

...forslag til region-og kommuneplantillæg, ny offentlighedsfase og endelig vedtagelse af plantillæg. Landskabet Landskabet i Sundsøre Kommune er generelt præget af den kystnære beliggenhed. De kan inddeles i tre hovedtyper. Fur, kystlandskaberne og morænelandskaberne. Fur rummer en rigdom af særprægede landskaber. Nordfur domineres af den øst-vest-gående højderyg med stejle skrænter ned mod Limfjorden. Syd for højderyggen skråner et lavereliggende...

 

...Engelst Anshede Asp Hvirp 3 Bavnehøje Giver Tolstrup Hyllebjerg Kirke Ersted 53 Hvorvarp Torup Jægersborg Nørre Hurup Fredenslund 7 47 Sønderup Hellum Gunderup Tandrup 83 83 Torsted Årestrup Ertebølle Hvanstrup Fur Madsbad 102 Sønder Hurup 28 Trend Skov Torup Kirke T Skov Solbjerg Braulstrup 4 59 21 Gundestrup Terndrup Aars Nederby Store Økssø r Fredbjerg Tandrup Søndergårde e Madum Mosbæk Ravnborg...

 

...Engelst Anshede Asp Hvirp 3 Bavnehøje Giver Tolstrup Hyllebjerg Kirke Ersted 53 Hvorvarp Torup Jægersborg Nørre Hurup Fredenslund 7 47 Sønderup Hellum Gunderup Tandrup 83 83 Torsted Årestrup Ertebølle Hvanstrup Fur Madsbad 102 Sønder Hurup 28 Trend Skov Torup Kirke T Skov Solbjerg Braulstrup 4 59 21 Gundestrup Terndrup Aars Nederby Store Økssø r Fredbjerg Tandrup Søndergårde e Madum Mosbæk Ravnborg...

 

...Mors syd Sårbarhed mellem - høj. Meget vigtigt fremtidigt kildefelt (Nykøbing m.fl.). Flere forureningskilder. Konflikt med byområde. 1 11 Glyngøre Sårbarhed mellem. Vigtigt fremtidigt kildefelt. Konflikt med industriområde. 1 12 Fur Sårbarhed mellem. Meget vigtigt fremtidigt kildefelt (øen Fur). Få forureningskilder. 1 13 Selde - Junget Sårbarhed mellem. Vigtigt fremtidigt kildefelt. Få kritiske forureningskilder. Konflikt med mindre byområder. 1 14 Durup Sårbarhed...

 

...HENatG). 0 50 100 150 200 250 300 350 1:2000 1:5000 1:10000 1:20000 1:25000 Målestok Figur 20. Skalaforhold i Hessiske landskabsplaner. I databasen hos Bundesamt für Naturschutz, som er den tyske søsterinstitution til Skov-og Naturstyrelsen, har man registreret landskabsplaner i de forskellige delstater i en database. For Hessen er der i alt 373 registreringer, deraf...

 

...og hvor store revene er. Vi har derfor gennemført scenarier, som skal belyse, om der kan opnås yderligere effekt ved: (1) placering af rev på tværs af bundstrømmen nord om Fur for at øge iltindholdet i det bundvand, som strømmer mod syd, (2) en meget spredt placering af ”rev” over hele Løgstør Bredning. I dette scenarie er der ikke indlagt en...

 

...Engelst Anshede Asp Hvirp 3 Bavnehøje Giver Tolstrup Hyllebjerg Kirke Ersted 53 Hvorvarp Torup Jægersborg Nørre Hurup Fredenslund 7 47 Sønderup Hellum Gunderup Tandrup 83 83 Torsted Årestrup Ertebølle Hvanstrup Fur Madsbad 102 Sønder Hurup 28 Trend Skov Torup Kirke T Skov Solbjerg Braulstrup 4 59 21 Gundestrup Terndrup Aars Nederby Store Økssø r Fredbjerg Tandrup Søndergårde e Madum Mosbæk Ravnborg...

 

...Å Engelst Asp Hvirp 3 Bavnehøje Giver Tolstrup Hyllebjerg Kirke Ersted 53 Hvorvarp Torup Jægersborg Nørre Hurup Fredenslund 7 47 Sønderup Hellum Gunderup Tandrup 83 83 Torsted Årestrup Ertebølle Hvanstrup Fur 102 Sønder Hurup 28 Trend Skov Torup Kirke T Skov Solbjerg Braulstrup 4 59 21 Gundestrup Terndrup Aars Nederby Store Økssø r Fredbjerg Tandrup e Madum Mosbæk Ravnborg Skov Hellum...

 

...el Engelst Asp Hvirp 3 Bavnehøje Giver Tolstrup Hyllebjerg Kirke Ersted 53 Hvorvarp Torup Jægersborg Nørre Hurup Fredenslund 7 47 Sønderup Hellum Gunderup Tandrup 83 83 Torsted Årestrup Ertebølle Hvanstrup Fur d 102 Sønder Hurup 28 Trend Skov Torup Kirke T Skov Solbjerg Braulstrup 4 59 21 Gundestrup Terndrup Aars Nederby Store Økssø r Fredbjerg Tandrup de e Madum Mosbæk Ravnborg...

 

...ebel Engelst Asp Hvirp 3 Bavnehøje Giver Tolstrup Hyllebjerg Kirke Ersted 53 Hvorvarp Torup Jægersborg Nørre Hurup Fredenslund 7 47 Sønderup Hellum Gunderup Tandrup 83 83 Torsted Årestrup Ertebølle Hvanstrup Fur ad 102 Sønder Hurup 28 Trend Skov Torup Kirke T Skov Solbjerg Braulstrup 4 59 21 Gundestrup Terndrup Aars Nederby Store Økssø r Fredbjerg Tandrup årde e Madum Mosbæk Ravnborg...

 

...el Engelst Asp Hvirp 3 Bavnehøje Giver Tolstrup Hyllebjerg Kirke Ersted 53 Hvorvarp Torup Jægersborg Nørre Hurup Fredenslund 7 47 Sønderup Hellum Gunderup Tandrup 83 83 Torsted Årestrup Ertebølle Hvanstrup Fur d 102 Sønder Hurup 28 Trend Skov Torup Kirke T Skov Solbjerg Braulstrup 4 59 21 Gundestrup Terndrup Aars Nederby Store Økssø r Fredbjerg Tandrup de e Madum Mosbæk Ravnborg...

 

...34 Agerø-området År 1910 1920 1930 1940 1950 1980 1990 2000 Biomasse (WW, g m-2) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Andre grupper Annelida Arthropoda Echinodermata Mollusca Fur-Risgårde Bredning År 1910 1920 1930 1940 1950 1980 1990 2000 Biomasse (WW, g m-2) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Andre grupper Annelida Arthropoda Echinodermata Mollusca Kås...

 

Resumé af de væsentlige informationer i høringsdokumenterne ang. implementeringen af vandrammedirektivet Status: 22.12.2008 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein 1. Det væsentlige indhold i vandplanen for Slesvig-Holsten 1.1 Vandrammedirektivets krav Eu-vandrammedirektivet kræver, at der udarbejdes vandplaner og indsatsprogrammer for at forbedre vandløbenes tilstand i vanddistrikterne. Slesvig-Holsten er inddelt i tre...

 

...O R D E N LØGSTØR BREDNING Amtoft Vig Tømmerby Fjord Lund Fjord Selbjerg Vejle Glom bak Færker Vig Bjørnholm Bugt Sunds Sø Flynder Sø Skallesø Stubbergård Sø LIVØ BREDNING Fur Sund Dråby Vig Harre Vig SALLIN G SUN D Sønderlem Vig Spøttrup Sø Arup Vejle VIGSØ BUGT THISTED BREDNING Feggesund Øster-ild Fjord Lønnerup Fjord Nors SøVildsund Dragstrup Vig Vandet...

 

...fra Glyngøre Havn til sydspidsen af odden på østsiden af Klosterfjorden ved Nykøbing Mors. 3) Den sydlige del af Limfjorden, mod nordvest afgrænset af rette linier mellem henholdsvis Knudshoved på Fur og Sæbygård Hage og fra Færkør Odde på Fur til Livøs vestligste punkt og mod nord af en ret linie mellem havnen på Livø og Rønbjerg Havn. 4) Mariager Fjord...

 

Tilladelse til molerindvinding i Ejerslev United molergrav i Morsø kommune Damolin A/S Kønsborgvej 9 7884 Fur Ansøgning om tilladelse til indvinding af moler på ejendommen matr. nr. 1d, 1e, 1f, 1i, 1o, 12a, 12g, 12h, 12i, 12k, Ejerslev by, Ejerslev. Afgørelse. Viborg amts Amtsråd meddeler herved en tilladelse til at...
...Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Tillæg 72  (pdf) Vindmøller ved Tøttrup Tillæg 74  (pdf), Tillæg 74, VVM  (pdf, 13MB), Tillæg 74, tilladelse  (pdf) Fortsat indvinding af moler på Fur Midtø Tillæg 78  (pdf), Tillæg 78, VVM  (pdf), Tillæg 78, indvindingstilladelse  (pdf) Naturgasledning mellem Ørum og Bjerringbro Tillæg 79  (pdf), Tillæg 79, kortbilag  (pdf), Tillæg 79, VVM  (pdf), Tillæg 79...

...for tilsvarende anlæg, hvor der ikke tidligere er foretaget en VVM-vurdering. Tillæg nr. Regionplan Titel 3 1989-2000 Feriehotel i Vorupør 5 1989-2000 Udbygning af Skamol Molerværk på Fur 11 1994-2006 Frøstruplejren 2 1997-2009 Retablering af Brokholm Sø og skovrejsning omkring Gåsemosen 8 1997-2009 Udvidelse af 3 større svineproduktioner på Mors 11 1997-2009 Udvidelse af...

...kan afgøre, om udspredningsarealerne er tilstrækkelige i forhold til den forventede spildevandsbelastning. 3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.: Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret i Annonce-Bladet Salling og Fur den 26. marts 2008. Miljøcenter Århus har ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 17 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E. 4...

...kan afgøre, om udspredningsarealerne er tilstrækkelige i forhold til den forventede spildevandsbelastning. 3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.: Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret i Annonce-Bladet Salling og Fur den 26. marts 2008. Miljøcenter Århus har ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 4.1...

...67’ E 56° 45,07’ N 8° 51,42’ E Godkendt Dorte Frimann Hansen Biolog Christian A. Jensen Biolog 2 Annonceres i Morsø Folkeblads Ugeavis og Annonce-bladet Salling og Fur den 12. december 2007. Klagefristen udløber den 9. januar 2008. Tilladelsen er gældende til 1. januar 2013. 3 Indholdsfortegnelse 1.Vilkår for godkendelsen....4 1.1 Vilkår for brugen af...

...32' Ø Godkendt Steen Schwærter Biolog Christian A. Jensen Biolog 2 Annonceres i Nibe Avis den 20. december 2008, Vesthimmerlands Folkeblad den 20. december 2008 og i Annonce-Bladet Salling-Fur den 22. december 2008. Klagefristen udløber den 19. januar 2009. Tilladelsen er gældende til 31. december 2014. 3 Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for godkendelsen....4 1.1 Vilkår for brugen af...

...R D E N LØGSTØR BREDNING Amtoft Vig Tømmerby Fjord Lund Fjord Selbjerg Vejle Glom bak Færker Vig Bjørnholm Bugt Sunds Sø Flynder Sø Skallesø Stubbe rgård Sø LIVØ BREDNING Fur Sund Dråby Vig Harre Vig SALLING SUND S ønderlem Vig Spøttrup Sø Arup Vejle VIGSØ BUGT THISTED BREDNING Feggesund Øster-ild Fjord Lønnerup Fj ord Nors SøVildsund Dragstrup Vig Vandet...

...O R D E N LØGSTØR BREDNING Amtoft Vig Tømmerby Fjord Lund Fjord Selbjerg Vejle Glombak Færker Vig Bjørnholm Bugt Sunds Sø F lynder Sø Skallesø Stubbergård Sø LIVØ BREDNING Fur Sund Dråby Vig Harre Vig SALLING SUND Sønd erl em V ig Spøttrup Sø Arup Vejle VIGSØ BUGT THISTED BREDNING Feggesund Øster-ild Fjord Lønnerup Fjord Nors SøVildsund Dragstrup Vig...

...O R D E N LØGSTØR BREDNING Amtoft Vig Tømmerby Fjord Lund Fjord Selbjerg Vejle Glombak Færker Vig Bjørnholm Bugt Sunds Sø F lynder Sø Skallesø Stubbergård Sø LIVØ BREDNING Fur Sund Dråby Vig Harre Vig SALLING SUND Sønd erl em V ig Spøttrup Sø Arup Vejle VIGSØ BUGT THISTED BREDNING F eggesund Øster-ild Fjord Lønnerup Fjord Nors SøVildsund Dragstrup...

...Århus by. Landskabet i dag Landskabets dannelse præger nutidens landskab. Ikke kun terrænet men også bevoksning og byer er i høj grad lokaliseret ud fra istidens påvirkninger. Isen efterlod et furet land med sand og ler og andre materialer. Hvor de sandede jorder var dominerende, finder vi idag mange plantager, skove og mange hegn, mens de fede lerjorde har ført til...

...jf. bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller. Det ansøgte kræver desuden tilladelse fra kommunen som bygningsmyndighed. Offentliggørelse Afgørelsen vil blive offentliggjort i Annoncebladet Salling og Fur den 9. oktober 2002. Klageregler De og andre, der har retlig interesse i sagens udfald, samt en række foreninger og organisationer er klageberettigede efter planloven (jf. planloven §58, stk...

...och samhällsbyggnadsdepartementet (Ministry of Sustainable Development), S-10333 Stockholm (Sweden), Tele +46 8 4053910, Fax +46 8 140987. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. ICZM Tyskland -Heike Holzfuß, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU. Tlf. 0049 1888 305 2674. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. ICZM Holland -Hans Balfoort, DG Water, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministry of...

...er uberørt af tekniske anlæg. 27 De vigtige geologiske landskaber er kendetegnet ved at kunne bidrage til forståelsen af landets geologi. Blandt de kendteste er Møns Klint, Stevns Klint og Fur, men også mange af vore åse og kystprofiler er i denne sammenhæng vigtige geologiske landskaber omfattet af retningslinjer i kommuneplanen. Anlægsprojekter, der kan påvirke disse vigtige landskabstræk, vil hvad enten...

...Strand Dalen ved Rønde Dejret Øhoved Det Midtjydske Søhøjland Dråby Strand - Blushøj Ebeltoft - Skelhøj Bakker Eldrup Skov Endelave Faldborgdalen - Gudenå systemet Fjaldene Fladbro - Gudenå systemet Flynder Sø området Fuglsø Mose Fur Fussingø - Nørreådalen - Gudenå systemet Gjern Bakker. Gl. Rye - Salten Langsø - Velling Skov Grane Langsø Grundfør Lergrav Grønbæk - Gudenå systemet Haldum Grusgrav Harreskov Helgenæs Helstrupdalen - Gudenå systemet Herning Mose Hestehave Skov...

...af regnvand. Danske Vandværkers Forening. Vejledning nr. 14. /4/BBR-registeret, 1997. /5/Spola wc med regnvatten – inte drickvatten, Boverket 1998. /6/Wege zur ökologischen Wasserversorgung. Ökobuch, 1993. /7/Regenwasser für Garten und Haus, Karl-Heinz Böse, 1998. /8/Regenwassernutzung, Klaus W. König, 1999 /9/Regenwassernutzungsanlagen. Planung, Bau, Betrieb und Wartung, FBR, 1998. /10/Zukunft der Regenwassernutzung, FBR 1996. /11/Regenwasser...

...af Eocæn blev aflejret moler (diatomit) og fedt ler med vulkanske askelag. Diatomerne i moleret er encellede kiselalger, og moleret indeholder talrige fossilrester især fisk. Moleret træffes i klinterne på Fur og Mors. Gennem Eocæn fortsatte havaflejring af ler. Leret blev dog mere finkornet og plastisk og havde røde og grønne farver. Det røde Røsnæs ler ses bl.a. i skrænterne...

...Feriecenter på Årø. -Haderslev Kommune. Haderslev. Joensen, A.H. 1974: Waterfowl Populations in Denmark 1965-1973. -Danish Review of Game Biology Vol. 9 (1). 206 s. Karthaus, G. 1985: Schutzmassnahmen für wandernde Amphibien vor einer Gefährdung durch den Strassenverkehr -Beobachtungen und Erfarungen. -Natur und Landschaft 60: 242-247. Kuhn, J. 1986: Amphibienwanderungen und Autobahnbau -eine Fallstudie zur A 96 im Raum...

...monuments; • giving special consideration to the development of small islands; • protecting historical elements and entities in the landscape; and • protecting the environment, such as in locating polluting enterprises and large fur farms. a wind turbine cluster may also require a local plan. The local plan may replace the necessary permits. construction without a rural zone permit The Planning Act contains many...

...Naturtypen findes mange steder, men ofte på små og isolerede arealer, som er tilbage, efter at opdyrkning, sprøjtning og gødskning har ødelagt størstedelen af naturtypen. Naturtypen findes bl.a. på Fur i Limfjorden, på mange overdrev i det midtjyske søhøjland og øvrige Midtjylland, i Mols Bjerge på Djursland, i Rødme Svinehaver på Fyn og på sletten i Jægersborg Dyrehave i Nordsjælland...

...er sket. Ingen dele af bedriftens udbringningsarealer er beliggende i eller i nærheden af internationale beskyttelsesområder. Det nærmeste område er et Ramsar-område i Limfjorden. Beskyttelsesområdets sydlige grænse løber fra Fur og tværs over fjorden til Vitskøl Kloster. Herfra er der ca. 7 km i luftlinje til Helle og Kurt Hastrups forpagtede arealer ved Ertebølle. En stor del af Helle og...
...Løsningen. Randrup, T.B. & Pedersen L.B. 1996. Vejsalt, træer og buske -en lille naturundersøgelse om NaCL's effekter på vedplanter langs veje. Vejdirektoratet Rapport nr. 64. RAS-Q 1996. Richtlinien für die Anlage von Strassen. Schou, A. 1949. Atlas over Danmark, I Landskabsformerne. H.Hagerup. Skov-og Naturstyrelsen 1998. Tematisk gennemgang af folkeskoler fra perioden 1850 -1900 og landskoler fra 1900...

...Sydmors er en del af et Natura 2000 område omkring Agerø (habitatområde nr. 177 og fuglebeskyttelsesområde nr. 25). En anden del afvander via en å til farvandet mellem Mors og Fur. 1½ km nord for åens munding ligger Natura 2000-området Dråby Vig (habitatområde nr. 29 og EUfuglebeskyttelsesområde nr. 26). Se bilag 4 for beliggenheden af disse Natura 2000-områder. Alle...

...3. Gruppe 3 omfatter arealerne på Feggesundvej, i alt ca 8 ha. Disse arealer afvander via et vandløb, som munder ud i Limfjorden ved Arnakke ved farvandet mellem Mors og Fur. Ca 1½ km nord for vandløbets munding ligger Natura 2000-området Dråby Vig. Dråby Vig er udpeget som fuglebeskyttelsesområde 26 og habitatsområde 29. Udpegningsgrundlagene for disse områder fremgår af bilag...

...sig om en udvidelse til mere end 250 dyreenheder på Nissumvej 26, kan det umiddelbart fastslås, at der er VVM-pligt. Idefaseoplægget blev offentliggjort via annonce i Annoncebladet Salling og Fur d. 30. juni 2004 med en frist til den 28. juli 2004 for at fremsætte forslag, ideer eller bemærkninger. Amtet modtog et indlæg til idefasen, hvor en nabo på Nissumvej...

...en udvidelse til mere end 250 dyreenheder blandet husdyrhold på Sundsørevej 32, kan det umiddelbart fastslås, at der er VVM-pligt. Idefaseoplægget blev offentliggjort via annonce i Annoncebladet Salling og Fur d. 21. januar 2004 med en frist til den 18. februar for at fremsætte forslag, ideer eller bemærkninger. Amtet modtog tre indlæg til idefasen. Et indlæg fra naboerne Aase og...

...55 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Viborg Amt Miljø og Teknik Skottenborg 26 8800 Viborg efter forarbejde af og i samarbejde med Damolin A/S Kønsborgvej 9 7884 Fur Henvendelse vedrørende publikationen: Viborg Amt, Miljø og Teknik Telefon 8727 1320 og 8727 1445 og Damolin A/S Telefon 97 59 32 32 Fortsat indvinding af moler i Ejerslev Molerfelt...

...såvel som de meget betydelige forskelle i projekternes karakter og stade i processen. De fleste kort fra ESPON projekterne er baseret på filer, der er stillet til rådighed af Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn, ved Volker Schmidt-Seiwert. I de tilfælde, hvor BBR ikke har rådet over de nødvendige data, er kortene kopierede fra PDF-filer af rapporterne hentet på...

...1998 – 1. April 2002 to 31. March 2003”, April 2003. Ofwat (2002) Access codes for common carriage. Guidance, Ewers, H.-J. et al. (2001) Optionen, Chancen und Rahmenbedingungen einer Marktöffnung für eine nachhaltige Wasserversorgung. BMWi-Forschungsvorhaben (11/00). Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i regeringens papir: DEFRA (2002) Extending Opportunies for Competition in the Water Industry in England and Wales, som...

...Jensen, J.P., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P. Hald & Sandby, K. 1998: Changes in Nitrogen Retention in Shallow Eutrophic Lakes Following a Decline in Density of Cyprinids. -Archiv für Hydrobiologie 142(2):129-151. Kristensen, P., Jensen, J.P. & Jeppesen, E. 1990: Eutrofieringsmodeller for søer. -NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C9, 120 s. Svendsen, L.M., Larsen, S.E...

...Nationalt Overvågningsprogram for VAnd og NAtur samt DEcentral VAnd- og NaturOvervågning. Det er planen, at dette program skal løbe frem til udgangen af 2009.  Frederik d. 7. kanal Havnen på Fur Aggersund             I Limfjorden indgår 8 stationer fordelt over hele fjorden i det landsdækkende program, hvoraf 3 er randstationer til bestemmelse af næringssalttransporter til og fra fjorden. I sommerperioden måles på...

...ndash; Forskningresultater og kundskab om torskeopdræt Dyekjær, S. & Hoffmann, E. 1999: Muslingefiskeriet i Limfjorden. - I: Havmiljøet ved årtusindeskiftet. Olsen & Olsen, Fredensborg Fagerholm B (2002). Integrerad fiskùvervakning i kustreferensområden, Fjällbacka. årsrapport fùr 2001. Fiskeriverket, Kustlaboratoriet. Arbetsrapport. 10p. (In Swedish). Fong PP (2001) Antidepressant in aquatic organisms: A wide range of effects. In: Daugton GG and Jones-Lepp TL (eds) Pharmaceuticals and...

...en beholdning af ammoniak på mindre end 5 tons. Mejeriet er dermed ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. Klagevejledning og søgsmål Denne afgørelse vil blive annonceret i Annonce-Bladet Salling og Fur den 4. juni 2008 og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.aar.mim.dk. Afgørelsen Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i...

...ndash; Forskningresultater og kundskab om torskeopdræt Dyekjær, S. & Hoffmann, E. 1999: Muslingefiskeriet i Limfjorden. - I: Havmiljøet ved årtusindeskiftet. Olsen & Olsen, Fredensborg Fagerholm B (2002). Integrerad fiskùvervakning i kustreferensområden, Fjällbacka. årsrapport fùr 2001. Fiskeriverket, Kustlaboratoriet. Arbetsrapport. 10p. (In Swedish). Fong PP (2001) Antidepressant in aquatic organisms: A wide range of effects. In: Daugton GG and Jones-Lepp TL (eds) Pharmaceuticals and...

...dette togt i Nissum Bredning, Løgstør Bredning og Skive Fjord. Saltindhold: I Nissum og Løgstør Bredning var vandsøjlen helt opblandet pga. blæsten onsdag-torsdag. Det samme gjaldt området omkring Livø-Fur. I Skive Fjord var der tirsdag fortsat lagdeling med et saltindhold på godt 21 ‰ i overfladen og knap 25 ‰ i bundlaget. I de lagdelte områder sås generelt en temperaturstigning ved...

...sylvestris f. catus L., 1758) eingetragene Beute. Z. Jagdwiss 24: 27-33. Borkenhagen, P., 1979: Zur Nahrungsökologie streunender Hauskatzen (Felis sylvestris f. catus Linné, 1758) aus dem Stadtbereich Kiel. Zeitschrift für Säugetierkunde 44: 375-383. Childs, J.E., 1986: Size-Dependent Predation on Rats (Rattus norvegicus) by House Cats (Felis catus) in an Urban Setting. Journal of Mammalogy 67, No.1...

...industrial hygiene. 1920;2:140-3. 13. Erdinger L, Kirsch F, Sonntag H-G. Irritierende Wirkung von Nebenprodukten der Schwimmbadwasserdesinfektion = Irritating effects of disinfection by-products in swimming pools. Zentralblatt für Hygiene und Umweltmedizin. 1998;200(5-6):491-503. 14. Hayes JR, Condie LW, Jr., Borzelleca JF. Toxicology of haloacetonitriles. Environmental health perspectives. 1986;69:183-202. 32 15. Roby...

...industrial hygiene. 1920;2:140-3. 13. Erdinger L, Kirsch F, Sonntag H-G. Irritierende Wirkung von Nebenprodukten der Schwimmbadwasserdesinfektion = Irritating effects of disinfection by-products in swimming pools. Zentralblatt für Hygiene und Umweltmedizin. 1998;200(5-6):491-503. 14. Hayes JR, Condie LW, Jr., Borzelleca JF. Toxicology of haloacetonitriles. Environmental health perspectives. 1986;69:183-202. 15. Roby MR...

...industrial hygiene. 1920;2:140-3. 13. Erdinger L, Kirsch F, Sonntag H-G. Irritierende Wirkung von Nebenprodukten der Schwimmbadwasserdesinfektion = Irritating effects of disinfection by-products in swimming pools. Zentralblatt für Hygiene und Umweltmedizin. 1998;200(5-6):491-503. 14. Hayes JR, Condie LW, Jr., Borzelleca JF. Toxicology of haloacetonitriles. Environmental health perspectives. 1986;69:183-202. 15. Roby MR...

...Nationalt Overvågningsprogram for VAnd og NAtur samt DEcentral VAnd- og NaturOvervågning. Det er planen, at dette program skal løbe frem til udgangen af 2009.  Frederik d. 7. kanal Havnen på Fur Aggersund             I Limfjorden indgår 8 stationer fordelt over hele fjorden i det landsdækkende program, hvoraf 3 er randstationer til bestemmelse af næringssalttransporter til og fra fjorden. I sommerperioden måles på...

...beskyttede diger samt hovedgårdsejerlav indenfor projektområdet beskrevet. 4.9.1 Højryggede agre Højryggede agre er ældre agerspor, som stammer fra perioden ca. 1100 til 1840. De blev dannet ved, at furene blev pløjet mod hinanden, således at der blev dannet nogle aflange, langstrakte rygge, hvor imellem der blev skabt nogle tilsvarende aflange dale, -de såkaldte rener. Højdeforskellen mellem ryg og ren...
...ses en oversigt over Seest Losseplads. Geologi Området er beliggende mellem Kolding Ådal og Hylkedal, kaldet "Seesthøjdedraget", et plateau i kote 40-50 m. Mod Kolding Ådal er plateauet stærkt furet af erosionsdale. Mod Hylkedal i syd er skrænten stejl uden erosionsdale. De gennemborede naturgivne aflejringer i området er alle fra kvartærtiden. Ved pladsens nordlige og sydlige del består de overfladenære...

...Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Åløkke Åløkke Åløkke Åløkke...

...Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Åløkke Åløkke Åløkke Åløkke...

...Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Åløkke Åløkke Åløkke Åløkke...

...Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Åløkke Åløkke Åløkke Åløkke...

...Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Åløkke Åløkke Åløkke Åløkke...

...Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Åløkke Åløkke Åløkke Åløkke...

...Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Såderup Mark Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Sønderende Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Skole Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Nederby Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Avnslev K Åløkke Åløkke Åløkke Åløkke...

...17 ikke overstiger 50 mg nitrat/liter, dog yderligere således, • at udvaskningen fra de ca. 6 ha, der (foruden at ligge i OSD-område 17) også ligger i indvindingsoplandet til Ulsted-Ålebæk Vandværk, ikke overstiger 30 mg nitrat/liter, • at der er ligevægt i bedriftens samlede fosforregnskab, • at ammoniakfordampningen fra stald og lagre i alt ikke overstiger 5,6 t N...

...134 til Regionplan 2001 Retningslinie I Regionplan 2001 for Nordjyllands Amt indsættes som supplerende retningslinie: -På landbrugsejendommen Ny Ulstedlund, Houvej 142, Ulsted, 9370 Hals, matrikel nr. 20 a mfl. Ulsted By, Ulsted, tilhørende Arne Sørensen, kan kvægproduktionen udvides til 415 DE (dyreenheder). Projektets arealer for udbringning af husdyrgødning er vist på kortbilag 1 og 2. Redegørelse Retningslinien er en tilføjelse til...

...stor del af udspredningsarealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsom- Regionplantillæg med VVM-redegørelse for husdyrbrug 10 Teknik og Miljø 2004 råde, heraf ligger ca. 22 ha i nitratfølsomt indvindingsopland til henholdsvis Ulsted, Gandrup og Skindbjerg Vandværk. Øvrige udspredningsarealer ligger i henholdsvis område med drikke-vandsinteresse og område med begrænsede drikkevandsinteresser. Nitratudvaskningen fra rodzonen fra udspredningsarealerne i det nitratfølsomme indvindingsområde vil efter udvidelse...

...Bilag 7: Notat -vurdering af projektets påvirkning af områdets natur Bilag 8: Indsigelser og bemærkninger 3 Regionplanlægning Retningslinier På landbrugsejendommen »Civagaard«, Civagaardsvej 1, Dronninglund Kommune, tilhørende Anders Bundgaard, Rørholtvej 76, Ulsted, 9370 kan der etableres en svineproduktion på op til 499 dyreenheder. Miljøgodkendelse Husdyrbrug med en kapacitet på mere end 250 DE er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om særligt forurenende...

...Vester Terp Vester Terp Fælled Vestermark Drengsted Nørre Vollum Sønder Vollum Abterp Lovrup Harres Sandskår BREDEBRO Åspe Borg Mollerup Nørby Visby Visby Øster Gammelby Sølsted Gærup Mark Sønder Okholm Abild Sønderhede Gallehus Skov Toghale Østerby Brink Schackenborg Møgeltønder Sønderby Sødam Dyrhus Gammeldige Kvindholm Grippenfelt Ubjerg TØNDER KorntvedRørkær Slogs Herred Kog Bremsbøl Sæd Grænse Sæd Slotsbjerg Tidsholm Store Emmerske Lille Emmerske Sønder...

...Kongens Tisted) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4.7 Saltum Kær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Nørrekær Enge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 4.3 Lyngdrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 4.6 Gåser Kær/Ulsted Kær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 4.7 Saltum Kær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 4.8 Drøstrup (Aggersund) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 5. MILJØVURDERING AF REGIONPLANTILLÆGGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 6. BILAG...

Kogsbølle Tårup Strand Tår up Øksendrup Frydenlund Nordenhuse Regstrup Skabohuse Nyborg Holckenhavn Fjord Sulkendrup Hjulby Kullerup Vin dinge Skalken drup Langtved Avnslev Bo vense Kissendrup Korkendrup Overby Nederby Ullerslev Flødstrup Rønninge Sk ellerup Urup Ellin ge Gislev Fjellerup Ravndrup Sandager Langeskov v Bi rkende Davinde udskovgård Kappendrup Tarup Havndrup Revninge Mullerup KERTEMINDE BUGT Rynkeby Skattely Kerteminde Ladby Skovhuse Nym arkshuse KERTEMINDE...

...svinefarm, Ågårdsvej 5, Øster Vrå, Sæby kommune. Tillæg nr. 38  (pdf) Planlægning for svinefarmen Krogenskær, Vildmosevej 21, Brønderslev kommune. Tillæg nr. 39  (pdf) Udvidelse af svimefarm - Nørre Badsbjerg, Houvej 90, Ulsted, Hals kommune. Tillæg nr. 40  (pdf) Udvidelse af svinefarm - Sønder Badsbjerg, Hou vej 89, Ulsted, Hals kommune. Tillæg nr. 41  (pdf) Udvidelse af svinefarm, Båsvej 8, Dybved, Sæby kommune. Tillæg...

...ca. 2,3 km og 1,5 km fra driftsbygningerne, samt småmoser og vandhuller, hvoraf mange er naturligt næringsrige mergelgrave. Nærmeste større og sammenhængende naturarealer er hede og overdrevsarealer ved Dalager, i en afstand af ca. 2,6 km fra driftsbygningerne. Området indenfor de nærmeste par kilometer fra kvægbruget rummer kun ganske lidt skov. Nærmeste lidt større nåleskov (Lerkenfeld Bjerge) er...

...Nørtoft m m Lindskov Møllestrøm Fælleden Gadefenner Enge reenge Søndermark Sejersbæk Gærup Daler Kathale Østerby Elkærsig Mølleeng Østerby Hede Liegår Kærenggård Vestergård Enggård Østre Randkanal Østre Randkanal re Randkanal Nørregade Sønderhede Skov Signaturforklaring Harmoniarealer RF05 Værdifulde landskaber RF05 Særligt værdifulde landbrugsområder Områder med naturinteresser RF05 Naturområder Biologiske korridorer Figur 4c: Regionplanmæssige bindinger REGIONPLAN 2005-2016 16 REGIONPLANMÆSSIG...

...og kræver regionplanlægning. Mulighederne for placering udenfor kystnærhedszonen skal belyses i fornødent omfang. Dalsmark Ballegård Benniks går d Hesselgård Mindegård Nakke Ovn Schønheim Minte Holdnæs Snævring Møllebugt Kastel Rinkenæs Mark Nederby Bækken Dalsgård Knudsmade Sandager Stranderød Hell igsø Overby Højmark Munkemølle Spangbæk Rinkenæs Figur 2: Regionplanmæssige bindinger Nyt arealudlæg til golfbane RF05 Eksisterende byzonearealer RF05 Planlagte arealer til byformål...

...Stationsby Mausing Mølle Bæk Mårup Østerstrand Skørring Overskov Emmedsbo Plantage Bredlund Plantage Hvorslevgård Skov Skødshoved Strand Fruerlund Plantage Slagballe Plantage Buchwalds Plantage Norring Vesterskov Hyllested Skovgårde Gjerrild Nordstrand Brøndstrup Plantage Sønderhede Plantage Moselundgård Plantage Allestrupgård Plantage Sophie-Amaliegård Skov Store Hjøllund Plantage Forskningscenter Foulum Gudenå centralens Plantage Naturområde Muligt naturområde Jordbrugsområde -Skov Jordbrugsområde -Landbrug Spredningskorridor for vilde dyr Motorvej. Anden overordnet...
...Stationsby Mausing Mølle Bæk Mårup Østerstrand Skørring Overskov Emmedsbo Plantage Bredlund Plantage Hvorslevgård Skov Skødshoved Strand Fruerlund Plantage Slagballe Plantage Buchwalds Plantage Norring Vesterskov Hyllested Skovgårde Gjerrild Nordstrand Brøndstrup Plantage Sønderhede Plantage Moselundgård Plantage Allestrupgård Plantage Sophie-Amaliegård Skov Store Hjøllund Plantage Forskningscenter Foulum Gudenå centralens Plantage ÅRHUS GRENAA RANDERS SILKEBORG ÅRHUS AMT DECEMBER 2005 REGIONPLAN 2005 KORTBILAG 1 Byer, infrastruktur...

...Stationsby Mausing Mølle Bæk Mårup Østerstrand Skørring Overskov Emmedsbo Plantage Bredlund Plantage Hvorslevgård Skov Skødshoved Strand Fruerlund Plantage Slagballe Plantage Buchwalds Plantage Norring Vesterskov Hyllested Skovgårde Gjerrild Nordstrand Brøndstrup Plantage Sønderhede Plantage Moselundgård Plantage Allestrupgård Plantage Sophie-Amaliegård Skov Store Hjøllund Plantage Forskningscenter Foulum Gudenå centralens Plantage ÅRHUS GRENAA RANDERS SILKEBORG Eksisterende/fremtidig "e "j Anholt Flakket Eksisterende/fremtidig der sikres...

...Stationsby Mausing Mølle Bæk Mårup Østerstrand Skørring Overskov Emmedsbo Plantage Bredlund Plantage Hvorslevgård Skov Skødshoved Strand Fruerlund Plantage Slagballe Plantage Buchwalds Plantage Norring Vesterskov Hyllested Skovgårde Gjerrild Nordstrand Brøndstrup Plantage Sønderhede Plantage Moselundgård Plantage Allestrupgård Plantage Sophie-Amaliegård Skov Store Hjøllund Plantage Forskningscenter Foulum Gudenå centralens Plantage ÅRHUS GRENAA RANDERS SILKEBORG Eksisterende/fremtidig !(!( Anholt Flakket 1 2 Område med drikkevandsinteresser Område...

...Plantage Onsild Stationsby Mausing Mølle Bæk Mårup Østerstrand Skørring Overskov Emmedsbo Plantage Bredlund Plantage Hvorslevgård Skov Skødshoved Strand Fruerlund Plantage Slagballe Plantage Buchwalds Plantage Hyllested Skovgårde Gjerrild Nordstrand Brøndstrup Plantage Sønderhede Plantage Moselundgård Plantage Allestrupgård Plantage Sophie-Amaliegård Skov Store Hjøllund Plantage Forskningscenter Foulum Gudenå centralens Plantage ÅRHUS GRENAA RANDERS Uden specifik målsætning (Administreres som udgangspunkt som generelt målsat) B0...

...Stationsby Mausing Mølle Bæk Mårup Østerstrand Skørring Overskov Emmedsbo Plantage Bredlund Plantage Hvorslevgård Skov Skødshoved Strand Fruerlund Plantage Slagballe Plantage Buchwalds Plantage Norring Vesterskov Hyllested Skovgårde Gjerrild Nordstrand Brøndstrup Plantage Sønderhede Plantage Moselundgård Plantage Allestrupgård Plantage Sophie-Amaliegård Skov Store Hjøllund Plantage Forskningscenter Foulum Gudenå centralens Plantage ÅRHUS GRENAA RANDERS SILKEBORG Skovrejsningsområde Område hvor skovtilplantning er uønsket Skov Vandløb, hvor rensning...

...Stationsby Mausing Mølle Bæk Mårup Østerstrand Skørring Overskov Emmedsbo Plantage Bredlund Plantage Hvorslevgård Skov Skødshoved Strand Fruerlund Plantage Slagballe Plantage Buchwalds Plantage Norring Vesterskov Hyllested Skovgårde Gjerrild Nordstrand Brøndstrup Plantage Sønderhede Plantage Moselundgård Plantage Allestrupgård Plantage Sophie-Amaliegård Skov Store Hjøllund Plantage Forskningscenter Foulum Gudenå centralens Plantage ÅRHUS GRENAA RANDERS SILKEBORG Naturareal (§3) A målsætning Naturareal (§3) B målsætning...

...Stationsby Mausing Mølle Bæk Mårup Østerstrand Skørring Overskov Emmedsbo Plantage Bredlund Plantage Hvorslevgård Skov Skødshoved Strand Fruerlund Plantage Slagballe Plantage Buchwalds Plantage Norring Vesterskov Hyllested Skovgårde Gjerrild Nordstrand Brøndstrup Plantage Sønderhede Plantage Moselundgård Plantage Allestrupgård Plantage Sophie-Amaliegård Skov Store Hjøllund Plantage Forskningscenter Foulum Gudenå centralens Plantage ÅRHUS GRENAA RANDERS SILKEBORG Anholt Flakket Oplande til mindre fosforfølsomme overfladevandsområder Oplande til mindre...

...Galgebanke Lindegård nge Bjerge Lysemose semosehus Favrskov Bjerge Gelsted By 10 23 Harndr Fuglsbæk Fædres Ådal Kohaven Nørregård So lvang Palager Huse Leretsbjerg Kildemose Knevelsholm Ny Lykkesholm Nyholm Stimose Stokholm Dalager Bækkelund Broholm Enghave Harndrup Møllegård Vindebjerg Vindebjerg Mose Graderup Graderupgård Graderuplund Ha rnd rup Lillemark rebro Nybro Østergård Tjæreborg Kristianslyst Harndrup 10 Fru erhøj Bruu Fyllested Fylle Højgård Nederløkke Stubbjerg...

Kog Fryd Sulkendrup Hjulby Kullerup Vindinge Skalke ndru Langtved Avnslev Bovense Kissendr up Korkendrup Overby Nederby Ullerslev Flødstrup Rønninge Skellerup Urup Ellinge Langeskov Marslev Fraugde -Kærby Birkende Davinde Rudskovgård Kappendrup Tarup Søn der Højrup Pederst rup Havndrup Allerup Torup Fraug de N eder HollufOver Holluf Lindved Højby Volder slev Allerup Salby Måle Viby Revninge Mullerup KERTEMINDE BUGT Rynkeby Skattel y Kertemin...

Frydenlund N Regs Hjulby Skalkendrup Langtved Avnslev Bovense Kissendr up Korkendrup Overby Nederby Ullerslev Flødstrup Rønninge Skellerup Urup Langeskov Marslev Fraugde -Kærby Birkende Davinde Rudsko vgård Allerup Torup Fraug de N eder HollufOver Holluf Lindved Højby Allerup Salby Måle Viby Revninge Mullerup KERTEMINDE BUGT Rynkeby Skattel y Kertemin de Ladby Skovhuse Nymark shuse KERTEMINDE FJORD Bogensø Martofte Øksnebjerg Dalby Midskov Hersnap...

Bøsøre Kogsbølle Tår up Strand Tårup Øksendrup Hesselager Ny Hesselager Lundeborg Vormark Norden huse Regstrup Skabohuse Nyborg Holckenhavn Fjord Sulkendrup Hjulby Kullerup Vindinge Skalkendrup Avnslev Korkendrup Overby Nederby Gudme Langå Ullerslev Rønninge Skellerup Ellinge Gislev Ellerup Gudbjerg Kværndrup Volstrup Trunderup Lørup Fjellerup Ravndrup Sand ager Langeskov augde -Kærby Davinde K appendrup Tarup trup Havndr up oru p Ørbæk Kommune Herrested/Måre...

Kogsbølle Tårup Strand Frydenlund Norden huse Regstr up Skabohuse Nyborg Holckenhavn Fjord Sulkendrup Hjulby Kullerup Vindinge Skalkendrup Lan gtved Avnslev Bovense Kissendrup Korkendrup Overby Nederby Ullerslev Flødstrup Rønninge Skellerup Urup Ellinge Langeskov Marsle v Fraugde -Kærby Birkende Davinde Rudskovgård K appendrup Tarup r Højrup Pederstrup Havndrup Allerup To rup Fraugde f p Revn inge Mullerup KERTEMINDE BUGT Rynkeby Skattely Kerteminde Ladby...

...Gudumholm Mou Storvorde S. Kongerslev Fjerritslev Klim Klim Valgmenighed* Kollerup Sindal Lendum Sindal (Gl.)* Ugilt Frederikshavn Kvissel Skagen Ålbæk Hadsund Als* Visborg Skørping Bælum Skørping (Gl.) Skibsted Hals Gåser* Hals* Ulsted Vester Hassing Øster Hassing* Støvring Støvring Sønderup Øster Hornum Aarestrup* Hirtshals Tornby Tversted Sæby Skæve Sæby* Understed Hjørring Vennebjerg Aabybro Biersted Gjøl Vedsted Aaby Hobro Glenstrup Hvornum Aalborg Dall* Gunderup...

...Aalborgvej 999 3. Fuglsangsvej 62 30,3 25,3 21,2 Ejendomme der forpagtes 1. Haugårdvej 129 2. Nørrelangsvej 26 3. Aalborgvej 70 4. Møllevej 5. Sønderkorsvej 70 6. Søprojektet Ulsted sø 38,4 10,7 17,2 7,8 3,3 4,2 Gylleaftaler 0 Samlet udbringningsareal 273,4 Lovmæssigt harmonikrav (1,7 DE/ha) 257 Areal der kun anvendes...

...får ved endelig vedtagelse af regionplantillægget for udvidelse af svinebruget generel gyldighed til naturforvaltningsformål. Der er ikke skove i nærområdet omkring svinebruget, blot enkelte små nåletræsplantager nær udbringningsarealerne på Vejby Sønderhede. Amtet er ikke bekendt med særlige biologiske kvaliteter knyttet til småplantagerne. Projektet vurderes ikke at have nogen målbar effekt på skove i området. På baggrund af projektbeskrivelsen vurderes udvidelsen ikke...

...sand, ler og silt. Lerlagene er dog de dominerende. Den senglaciale yoldialer skifter karakter ned gennem Vendsyssel. De største mængder rødbrændende ler findes i regionen nord for linien Løkken-Brønderslev-Ulsted. Jo længere mod nord jo flere skaller og mindre fed ler er der tale om. De senglaciale aflejringer findes overfladenært på følgende lokaliteter: • Kvissel-plateauet vest for Frederikshavn • Sindal-Uggerby...

...langs digerne ved Vadehavet til Sønderjylland, så det bliver muligt at vandre fra Skagen til den sydlige amtsgrænse ad afmærkede vandrestier. -Stiforbindelse fra Holme Å-stien mod nord over Vorbasse Sønderhede til vestkanten af Randbøl Hede, videre mod nordvest til det fredede område ved Grene Sande/Utoft Plantage, via Grindsted langs Grindsted Å til Kvie Sø og Ansager og tilbage til...

...kortbilag 5, udlægges areal til formål, der kan virke hindrende for eller vanskeliggøre anlæg af stierne. 194 V. Ferie og fritid Stiforbindelse fra Holme Å-stien mod nord over Vorbasse Sønderhede til vestkanten af Randbøl Hede, videre mod nord til det fredede område ved Grene Sande/Utoft Plantage, via Grindsted langs Grindsted Å til Kvie Sø og Ansager og tilbage til...

...Vester Gammelby Nørre Sejerslev Vasen Koldby Rejsby-Ballum Skast Åsgård Skast Mose Buntje-Ballum Harres Sandskår BREDE Åspe Borg Mollerup Nørby Visby Visby Øster Gammelby Sølsted Gærup Mark Sønder Okhol Sønderhede Gallehus Skov Toghale Østerby Brink Schackenborg Møgeltønder Sønderby Sødam Dyrhus Gammeldige Kvindholm Grippenfelt U Gammel Højer Kanal Vidå Frederikskog Ny Frederikskog Vidåslusen Højer Sluse Hohenwarte MØGELTØNDER KOG Tved Sejersbæk Kathale...

...ferie/fritidsformål til boligformål. Regionplanmæssige bindinger: Da arealet allerede er udpeget til ferie-og fritidsformål er de bindinger, der måtte have været i området, nedprioriteret. Hoptrup Hoptrup Kirkeby Egedal Skærbæk Dalager Damhus Hat Egedal Skærbækgård Enghavegård ds Mølle Ottanggård Rodeskov Storå Brændhøj kkelstensbjerg Sellebjerg Der udlægges et areal til boligformål på 4 ha sydøst for Hoptrup ved Diernæsvej. Der bør tages...
...en Åvang Glim Blæsenborg LEJRE Trællerup Lyngbjerg Kattinge Holmehuse Lyndby Strand Vesterskov Bognæs Risgårde Dronninghøj Sivholm Langholm Bognæsgård Herslev Kornerup Sluphuse GEVNINGEr g Huse Allerslev Å e n i Allerslev Søndergårde v aL Lejre Gammel Klint Blak Danshøj Skovbakke Bonde Marbæk Løkkebakke Svaleklint Lille Rørbæk Jyllinge Holme Eskilsø Studeholm Nordmark Lilleø Horsehage Sigerslevvester Mølle Havelse D Bakkeby Græse G Strand Skuldelev...

...en Åvang Glim Blæsenborg LEJRE Trællerup Lyngbjerg Kattinge Holmehuse Lyndby Strand Vesterskov Bognæs Risgårde Dronninghøj Sivholm Langholm Bognæsgård Herslev Kornerup Sluphuse GEVNINGEr g Huse Allerslev Å e n i Allerslev Søndergårde v aL Lejre Gammel Klint Blak Danshøj Skovbakke Bonde Marbæk Løkkebakke Svaleklint Lille Rørbæk Jyllinge Holme Eskilsø Studeholm Nordmark Lilleø Horsehage Sigerslevvester Mølle Havelse D Bakkeby Græse G Strand Skuldelev...

...en Åvang Glim Blæsenborg LEJRE Trællerup Lyngbjerg Kattinge Holmehuse Lyndby Strand Vesterskov Bognæs Risgårde Dronninghøj Sivholm Langholm Bognæsgård Herslev Kornerup Sluphuse GEVNINGEr g Huse Allerslev Å e n i Allerslev Søndergårde v aL Lejre Gammel Klint Blak Danshøj Skovbakke Bonde Marbæk Løkkebakke Svaleklint Lille Rørbæk Jyllinge Holme Eskilsø Studeholm Nordmark Lilleø Horsehage Sigerslevvester Mølle Havelse D Bakkeby Græse G Strand Skuldelev...

...en Åvang Glim Blæsenborg LEJRE Trællerup Lyngbjerg Kattinge Holmehuse Lyndby Strand Vesterskov Bognæs Risgårde Dronninghøj Sivholm Langholm Bognæsgård Herslev Kornerup Sluphuse GEVNINGEr g Huse Allerslev Å e n i Allerslev Søndergårde v aL Lejre Gammel Klint Blak Danshøj Skovbakke Bonde Marbæk Løkkebakke Svaleklint Lille Rørbæk Jyllinge Holme Eskilsø Studeholm Nordmark Lilleø Horsehage Sigerslevvester Mølle Havelse D Bakkeby Græse G Strand Skuldelev...

...Overdrevsskov Jørgenssæde Uglestrup Mose Skov Brobjerg Borrevejle Lejre Gårde Torshøj Solvang Uglestrup Jenslev RyeSÅBY KIRKE Kirkeskov Torkilstrup Vester Såby Dyvelslyst Torpeskov Åstrup Lyng DyrehaveRyegård Ejby Højby Gumpegårde Allerslev Allerslev Huse Søndergårde Rorup Tokkerup Hjulebæk Huse Bregnetved Osager Kastholm Osted Hestehave Ebberup Skov skov Bonde-Kirkebjerg Manderup Åsholm Overdrev Særløse Oren Osager Huse Særløse Kisserup Lod Skov Skullerupholm Kisserup Røgerup Avnstrup Centret...

...Overdrevsskov Jørgenssæde Uglestrup Mose Skov Brobjerg Borrevejle Lejre Gårde Torshøj Solvang Uglestrup Jenslev RyeSÅBY KIRKE Kirkeskov Torkilstrup Vester Såby Dyvelslyst Torpeskov Åstrup Lyng DyrehaveRyegård Ejby Højby Gumpegårde Allerslev Allerslev Huse Søndergårde Rorup Tokkerup Hjulebæk Huse Bregnetved Osager Kastholm Osted Hestehave Ebberup Skov skov Bonde-Kirkebjerg Manderup Åsholm Overdrev Særløse Oren Osager Huse Særløse Kisserup Lod Skov Skullerupholm Kisserup Røgerup Avnstrup Centret...

...Overdrevsskov Jørgenssæde Uglestrup Mose Skov Brobjerg Borrevejle Lejre Gårde Torshøj Solvang Uglestrup Jenslev RyeSÅBY KIRKE Kirkeskov Torkilstrup Vester Såby Dyvelslyst Torpeskov Åstrup Lyng DyrehaveRyegård Ejby Højby Gumpegårde Allerslev Allerslev Huse Søndergårde Rorup Tokkerup Hjulebæk Huse Bregnetved Osager Kastholm Osted Hestehave Ebberup Skov skov Bonde-Kirkebjerg Manderup Åsholm Overdrev Særløse Oren Osager Huse Særløse Kisserup Lod Skov Skullerupholm Kisserup Røgerup Avnstrup Centret...

...Overdrevsskov Jørgenssæde Uglestrup Mose Skov Brobjerg Borrevejle Lejre Gårde Torshøj Solvang Uglestrup Jenslev RyeSÅBY KIRKE Kirkeskov Torkilstrup Vester Såby Dyvelslyst Torpeskov Åstrup Lyng DyrehaveRyegård Ejby Højby Gumpegårde Allerslev Allerslev Huse Søndergårde Rorup Tokkerup Hjulebæk Huse Bregnetved Osager Kastholm Osted Hestehave Ebberup Skov skov Bonde-Kirkebjerg Manderup Åsholm Overdrev Særløse Oren Osager Huse Særløse Kisserup Lod Skov Skullerupholm Kisserup Røgerup Avnstrup Centret...

...Overdrevsskov Jørgenssæde Uglestrup Mose Skov Brobjerg Borrevejle Lejre Gårde Torshøj Solvang Uglestrup Jenslev RyeSÅBY KIRKE Kirkeskov Torkilstrup Vester Såby Dyvelslyst Torpeskov Åstrup Lyng DyrehaveRyegård Ejby Højby Gumpegårde Allerslev Allerslev Huse Søndergårde Rorup Tokkerup Hjulebæk Huse Bregnetved Osager Kastholm Osted Hestehave Ebberup Skov skov Bonde-Kirkebjerg Manderup Åsholm Overdrev Særløse Oren Osager Huse Særløse Kisserup Lod Skov Skullerupholm Kisserup Røgerup Avnstrup Centret...

...påvirkning Forskningscenter Foulum ligger ved landsbyen Foulum 11 km øst-nordøst for Viborg i et udpræget landbrugsområde. Alle forskningscentrets arealer ligger koncentreret omkring centret. Mod øst grænser arealerne op til Sønderhede Plantage. Mod nordøst ligger en lille del af arealerne inden for et beskyttelsesværdigt kulturmiljø, som omfatter herregårdslandskabet omkring Tjele Hovedgård. Ca. 4 km syd for forskningscentret løber Nørreåen, og 3...

...nordøst for Viborg i et udpræget landbrugsområde. Alle forskningscentrets arealer ligger koncentreret omkring centret og er alle omfattet af Amtets udpegning af primære jordbrugsområder. Mod øst grænser arealerne op til Sønderhede Plantage. Mod nordøst ligger en lille del af arealerne inden for et beskyttelsesværdigt kulturmiljø, som omfatter herregårdslandskabet omkring Tjele Hovedgård. Ca. 4 km syd for forskningscentret løber Nørreåen, og 3...

...Terslev Overdrev Ty-Hastrup Hesselbjerg Terslev Havemark Søster Svenstrup Dåstrup Vibygård Gammel Viby Gumpegårde Assendløse Huse Kløvested Lille Dalby Kimmerslev Vollerslev Nyhuse Giesegård Gørslev Overdrev Kokholm GammerødRadhuse Urup Amager Huse Søndergårde Allerslev Huse Rorup Åvang Tokkerup Allerslev Borup Huse Manderup Bregnetved Osted Hestehave Kastholm Lammestrup Svenstrup Stubberup Stubberup Huse Jonstrupgård M Hy Tornemar Dalb Rode Sjolte Strandhuse Præstø Overdrev Le Bækkeskov...

...Terslev Overdrev Ty-Hastrup Hesselbjerg Terslev Havemark Søster Svenstrup Dåstrup Vibygård Gammel Viby Gumpegårde Assendløse Huse Kløvested Lille Dalby Kimmerslev Vollerslev Nyhuse Giesegård Gørslev Overdrev Kokholm GammerødRadhuse Urup Amager Huse Søndergårde Allerslev Huse Rorup Åvang Tokkerup Allerslev Borup Huse Manderup Bregnetved Osted Hestehave Kastholm Lammestrup Svenstrup Stubberup Stubberup Huse Jonstrupgård M Hy Tornemar Dalb Rode Sjolte Strandhuse Præstø Overdrev Le Bækkeskov...

...Terslev Overdrev Ty-Hastrup Hesselbjerg Terslev Havemark Søster Svenstrup Dåstrup Vibygård Gammel Viby Gumpegårde Assendløse Huse Kløvested Lille Dalby Kimmerslev Vollerslev Nyhuse Giesegård Gørslev Overdrev Kokholm GammerødRadhuse Urup Amager Huse Søndergårde Allerslev Huse Rorup Åvang Tokkerup Allerslev Borup Huse Manderup Bregnetved Osted Hestehave Kastholm Lammestrup Svenstrup Stubberup Stubberup Huse Jonstrupgård M Hy Tornemar Dalb Rode Sjolte Strandhuse Præstø Overdrev Le Bækkeskov...

...Terslev Overdrev Ty-Hastrup Hesselbjerg Terslev Havemark Søster Svenstrup Dåstrup Vibygård Gammel Viby Gumpegårde Assendløse Huse Kløvested Lille Dalby Kimmerslev Vollerslev Nyhuse Giesegård Gørslev Overdrev Kokholm GammerødRadhuse Urup Amager Huse Søndergårde Allerslev Huse Rorup Åvang Tokkerup Allerslev Borup Huse Manderup Bregnetved Osted Hestehave Kastholm Lammestrup Svenstrup Stubberup Stubberup Huse Jonstrupgård M Hyl Tornemark Dalby Rode R Sjolte Strandhuse Præstø Overdrev Lee...

...Terslev Overdrev Ty-Hastrup Hesselbjerg Terslev Havemark Søster Svenstrup Dåstrup Vibygård Gammel Viby Gumpegårde Assendløse Huse Kløvested Lille Dalby Kimmerslev Vollerslev Nyhuse Giesegård Gørslev Overdrev Kokholm GammerødRadhuse Urup Amager Huse Søndergårde Allerslev Huse Rorup Åvang Tokkerup Allerslev Borup Huse Manderup Bregnetved Osted Hestehave Kastholm Lammestrup Svenstrup Stubberup Stubberup Huse Jonstrupgård M Hy Tornemar Dalb Rode Sjolte Strandhuse Præstø Overdrev Le Bækkeskov...

...Kirke Museum/samling Gammelborggård Kristined Bækskilde Bakke Lillehøj Svadbakkehus Slotshøj Museumsgården Sandagergård Egerod Tåstrup Vængesgård Vængesgård Keldbylille Tåstrup Karensminde Tåstrupgård Skullebjerggård Vestergård Enghavegård Keldbygård Skovl y Keldby MØN Møllebakke Strandkilde Dalager Torshøj Bakkehuset Svensmarke Langager Bakke Langagergård Lindegård Holmegård Oddermosehus Øst erhøj Snegl ehøj Katrinedal Nyvang Nymarksgård Skovsgård Kalkbrænderigård Nymarksnakke Nymark STEGE Skydevænge Lendemarke Maglebjerg Egemose Møllegård Kastaniegård Petersminde Søndermark Bringtoftegård...

...Kragesand + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 762 Spar Es Camping + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 763 Gammelmark Camping øst + /+ -/-+ /-/+ + /+ + /+ + /+ 78 Statio n Stationnavn 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 764 Vemmingbund + /+ + /-+ /+ /+ + /+ + /+ + /+ 818 Brændstoft + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 826 Sandager + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 827 Dalsgård -/+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 828 Rinkenæs Nederby + /+ + /+ + /-/+ + /+ + /+ + /+ 829 Alnor Strandpark + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 830 Nybøl Nor Adsbøl + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 895 Nørreskoven + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 896 Havnbjerg Strand + /+ + /+ + /+ /-+ /+ + /+ + /+ 897 Lavensby Strand + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 901 Købingsmark Strand + /+ + /+ + /+ /-+ /+ + /+ + /+ 902 Augustenhof + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 925 Årekær + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 926 Stegsvig Lønsømade + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 928 Lusig Strand + /+ + /+ + /+ /+ + /+ + /+ + /+ 929 Sandvig...

...1 818 Brændstoft -1 1 1 1 1 1 1 826 Sandager -2 1 1 2 1 1 1 827 Dalsgård -3 1 1 1 1 1 1 828 Rinkenæs Nederby -1 1 1 4 1 1 1 829 Alnor Strandpark -1 1 1 1 1 2 1 830 Nybøl Nor Adsbøl -1 1 1 3 3 1 1 895 Nørreskoven...

 

Til toppen