Menu

Støtteforeningen for Fuur Ældrecenter

Støtteforeningen for Fuur Ældrecenter, indkalder hermed til generalforsamling.

Hvornår: Fredag den 27. februar 2009, Klokken 14.30.
Hvor : Spisesalen på Fuur Ældrecenter

Støtteforeningen for Fuur Ældrecenter, indkalder hermed til generalforsamling.

Hvornår: Fredag den 27. februar 2009,  Klokken 14.30.
Hvor :     Spisesalen på Fuur Ældrecenter

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning
3 Regnskab
4 Indkomne forslag
5 Forslag fra bestyrelsen
6 Fastsættelse af medlemskontingens
7 Valg af bestyrelse og suppleant.
8 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9 Eventuelt.

På valg til bestyrelsen: Per Wallentin og Henning Funder. Valg til suppleant: Thorkild Sohn.

På valg til revisorer: Ruth Dahl og Claus Olesen. Valg til suppleant: Bodil Christensen.

Indkomne forslag indsendes til formanden inden den 14. februar. (Kan afleveres til Nang.)

Efter Generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement.

På bestyrelsens vegne
Henning Funder Jeppesen

 

Til toppen