Menu

Fur Tennisklub afholder generalforsamling

Generalforsamling afholdes torsdag den 5. Marts kl 19.30 hos Knud Peder Jensen, Boagervej 3, 7884 Fur

Generalforsamling afholdes torsdag den 5. Marts kl 19.30 hos Knud Peder Jensen, Boagervej 3, 7884 Fur.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. A: forelæggelse af det reviderede regnskab.

B:  forelæggelses af budget, herunder forslag om kontingentets størrelse.

4. A:  Behandling af indkomne forslag.

B: Sæson 2009.

5. Valg af bestyrelse (på valg er Stefan Frøkjær-Jensen og Arne Lykke-Sørensen)

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen

 

Til toppen