Menu

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i Furkunst.dk

Uge 7. tirsdag d. 10.02.09. kl. 15-17.30 hos Steen - logo, pr. møde, forvaltningen, fisk, somerudstilling, aktivitetsliste, folder, årets Furvin og hjemmesiden, mødekalender, ophængning, udstilling og indkøb

Uge 7. tirsdag d. 10.02.09. kl. 15-17.30 hos Steen

1. Medlemmer? Hvordan går det?
Vi har 20 betalende medlemmer p.t.
Steen savner et introduktionsbrev. Han laver et sådant hurtigst muligt. På pdf-fil.
Så vi alle kan udskrive det efter behov.

1. logo – Steen, Birgitte. Forslag fremlægges. Beslutning tages.
Birgitte fremlagde fem forslag. Alle var enige om et, som Birgitte arbejder videre med.
Skal være færdigt på fredag.

2. Flag og andet tryk. Kirsten.
Trefarvet tryk på hvid bund. Vi skal give ca. 200,-kr. pr. flag med stang og stativ.

3. pr.. mødet i turistforeningen. Steen
bilag vedl. Diskussion om organisering af udlodning af kunst til genfs.
Vi snakker om ideen med udstillinger i øens restauranter på generalforsamlingen.

4. forvaltningen. Steen til møde m. kommunen om støtte-kr.
Vi får ikke støtte fra ”Skiveordningen”.
Der kan søges til foreningsopstart. Steen søger.

5. fisk- Troels har snakket med Jakob.
Steen kontakter John Dyhr ang. Pris på stativer. TM får pris fra Jakob og overblik over levering.
Det sættes hurtigst muligt i gang. Alle skal være på plads til muslingedagen sidste lørdag i maj.
Nogle skal renoveres. TM søger om penge til projektet. Tryksager vedr. fiskene søges overdraget til Angelica. Plakat og postkortstørrelse i god kvalitet.
Fiskene kan reserveres til en pris af 2800,00 kr. hos Kirsten i Lidt Bedre, hvis ikke kunstneren selv vil købe fisken for produktionsprisen.

6. sommerudstilling.
Pia Pl. Er tovholder på sommerens udstilling. Birgitte og Gunnar er nærmeste medarbejdere.
Indlevering onsdag d. 01.07. ml. 15-17. Pia og Steen er til stede. Torsdag 02.07. kl. 10 møder hele bestyrelsen til sammensætning af en flot udstilling. Fredag kl. 10 ophængning. Lørdag fernisering kl.14. Fest lø. D. 25. om aftenen. Oprydning søndag. Afhentning af værker kl. 12-14. også søndag.

7. aktivitetsliste til turistkontoret.
Sommerudstilling. Birgitte formidler.

8. folder
Der søges om penge til folderen, fordi foreningen vil købe x antal eksemplarer til omdeling og medlemshvervning.
20 sider er tegnet. Mangler fra materiale fra to. Vi går i gang. TM og Tonnas går videre.
Den skal være færdig til generalforsamlingen.

9. årets Furvin. Hvem skal på etiketten?
Angelika Kaplusch vandt.


10. hjemmmeside
folderen lægges også ind. Vi går i gang med det samme. Links til Furnyt og tilbage.
Jesper Schrøder er teknisk supporter og Steen står for lay-out ideer.
Viggo (Lidt Bedre) har lovet at stå for vedligeholdelse af siden.

11. ophængning af kunst i forretninger
udsættes indtil videre. Tages op på genfs.

12. mødekalender/generalforsamling
best.mø. kl.11- , genfs. Kl. 13. tm indkalder og laver dagsorden.
Det bliver lø. D. 28. marts i Karolines Hus.

13. udstillinger på Salling og i Skive.
Udsættes indtil videre. Tages op på genfs.

14. indkøb af kunst fra Fur v.h.a. fondsmidler og kontingent. Udloddes på generalforsamlingen.
Er debatteret. Kun hvis der bliver fondsmidler i overskud, kan der købes kunst ind til dette års generalforsamling

Ref: TM

Referat af TURISTMØDE den 5.december 2008 på Fur Strand Hotel.
angående FURKUNST.DK
(se i øvrigt officielt referat punkt 5.) & 6.) ).
Deltager fra FURKUNST.DK: Kirsten, Duddine & Steen.
--------------------------------------------------------------------


I forlængelse af Jette Herne’s indlæg som bekræftede, at hun trækker sig som organisator for øens kunstliv, redegjorde Steen Christensen for dannelsen af en kunstforening på Fur, som tog over hvor Jette slap. Foreningen havde afholdt stiftende generalforsamling oktober 2008.

Foreningens navn er FURKUNST.DK

Det var for tidligt at oplyse omkring antal af medlemmer men foreningen tilstræbte at samle ca.100 medlemmer og gerne mange flere.

FURKUNST.DK forestår fremover organisering og gennemførelse af den årlig Sommerudstilling som afholdes i Fur Forsamlingshus i juli måned.

Foreningen vil tilstræbe at anvende det fulde kontigent beløb på indkøb af kunst fra den årlige Sommerudstilling af kunstnere som er medlemmer af  Furkunst.dk, til formål for en udlodning blandt de betalende medlemmer i forbindelse med den årlige generalforsamling.
Dette dog kun under forudsætning af, at foreningens drift kan dækkes økonomisk ved tilskud, sponsorater og reklameindtægter.

FURKUNST.DK vil søge at formidle ophængning af kunstnere, som er medlem af Furkunst.dk, på kroen, strandhotellet, bryggeriet, Skuret, forretninger etc., evt. udbredt til Salling og Skive på sigt.

Parallelt med kunstforeningens arbejde udgives en brochure, som omtaler og viser arbejder af de kunstnere på Fur som er medlemmer af Furkunst.dk. Brochuren, som er I farver, forventes udgivet primo april 2009.

Ref.: SC

 

Til toppen