Menu

Referat fra mødet i FFF den 17.02.09

Emner: Cafeaften, Musik til Fur Rundt og Træskibssejladsen, Koncerter, FurNyt, Højskoledag og Kultur

Deltager: John, Ketty, Olly, Knud Peder, Ulla, Kirsten, Berit, Kathrine

1. Godkendelse af Referat og dagsorden.
Begge dele godkendt.

2. Cafeaften
Ca. 160 billetter til salg.
Vaders spiller ca. 15 musikere.
Holger underholder med ”Livets gang på Fur”.
Ulla uddeleger kage-bage-tjansen.
Olly bordpapir og servietter.
Ketty borddekorationer.
Inge (turistkontor) laver kopier til fællessang.
Kirsten byttepenge
Ellers se Ullas arbejdsplan.

KP og John lægger billeder fra tidligere år, ind på Fur nyt.

3. Musik til Fur Rundt og træskibssejladsen.
Der besluttes at beløbet til musik hæves til ca. 8000 kr. Forskellige muligheder undersøges.

Chili John laver mad til Fur Rundt.

4. Koncerter
Kathrine undersøger muligheden for at få Tina Dickow koncert i forsamlingshuset evt. i november.

5. Nyt omkring Fur nyt, John Bertelsen orienterer.
Fur nyt holder stiftende generalforsamling d. 24.02.09. Se mere på Fur nyt.
Foreninger skal udpege et medlem til bestyrelsen.

6. Evt.
K.P. orientere om højskoledag på Fur som han sammen med Birgit Ladefoged er ved at arrangere.
Der er fundet 3 foredragsholdere.
Ansøgning om midler til afholdelsen søges ved sparekasse fonde.
Dato d. 26.9.09

Kulturbåden kommer til Fur i maj. Lidt usikkerhed over hvad den skal og kan bruges til.

26.02.2009
Kathrine Søgaard

 

Til toppen