Menu

Generalforsamling i Fur Ældrecenters Støtteforening

Generalforsamling i Fur Ældrecenters Støtteforening Fredag eftermiddag d. 27. februar afholdt bestyrelsen for Fur Ældrecenters Støtteforening sin første generalforsamling i Centerets kantine

Fredag eftermiddag d. 27. februar afholdt bestyrelsen for Fur Ældrecenters Støtteforening sin første generalforsamling i Centerets kantine.

Generalforsamlingen indledtes med at formanden Henning Funder bød velkommen, og derpå udnævnte Gette som ordstyrer.

Det første punkt på programmet var formanden, Henning Funders beretning, hvori han fortalte, at foreningen var kommet godt fra start, og allerede havde mange medlemmer.

Formålet med foreningen var helt klart at skabe nogle initiativer til gavn og glæde for stedets beboere, og som det første store tiltag var at få opstillet en stor dejlig pavillon, som man havde store forventninger til, at stedets beboere vil blive rigtig glad for.

Efter at beslutningen var taget, og man kunne se at økonomien i foretagendet tillod det, blev Per Rylev som er med i bestyrelsen udpeget til at rejse land og rige rundt, hvor sådan nogle findes, for at finde den helt rigtige, og efter lidt søgen fandt de da også den, de ville have og fik fat i en byggekonsulent som på kort tid fik planen gennemført og godkendt, og man er nu så vidt, at murerne begynder at grave ud til sokkel i uge 10, og derefter skulle pavillonen blive opsat i uge 14, og man planlægger at være færdig til at holde en stor indvielsesfest d. 17. juni.

Dernæst oplæste kassereren Per Wallentin regnskabet, som så godt ud takket være et starttilskud på 25.000 kr fra Fur Sparekasses Almennyttige Fond.

Ved valget til bestyrelsen blev formanden Henning Funder og kassereren, Per Wallentin genvalgt, øvrige bestyrelsesmedlemmer er Per Rylev,

og Nang Plejdrup som er personalerepræsentant, samt centerlederen, Helene Jacobsen.

Suppleanterne og revisorerne fortsætter også i hvervet.

Under eventuelt fortalte Per Rylev om deres del af indsatsen med at finde den rigtige pavillon og om forventningerne til den.

Efter generalforsamlingen fik vi serveret smørrebrød med vin, øl og sodavand til og derefter kaffe og småkager.

Vi startede og sluttede med at synge fra seniorsangbogen, som Per Wallentin spillede til.

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.

28.02.2009
Erik

 

Til toppen