Menu

Indkaldelse til generalforsamling 09 i furkunst.dk

Vi mødes lørdag d. 28.03.09. kl. 13-17 i Karolines Hus Tilmelding på mail nødvendig af hensyn til stole

Vi mødes lørdag d. 28.03.09. kl. 13-17 i Karolines Hus
Tilmelding på mail nødvendig af hensyn til stole.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskabsaflæggelse
4.Godkendelse af budget
5.Fastsættelse af kontingent (samme)
6. valg:
Valg af formand (genvalg)
Valg af næstformand (genvalg)
valg af kasserer (genvalg)
Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (vi foreslår genvalg)
Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (genvalg)
7. Behandling af indkomne forslag:
vedtægtsændringer.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er: at fremme og skabe grobund for den kreative aktivitet inden for alle kendte kunstarter på alle niveauer på Fur.
a) med udgangspunkt i aktiviteten deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
b) at samle foreningens medlemmer i et fælles forum til gensidig inspiration.
c) at formidle begivenheder og produkter fra alle kendte kunstarter.
d) at styrke det økonomiske fundament og skabe samarbejde og effektivisering
e) at udlodde indkøbt kunst ved generalforsamlingen, når økonomien tillader det.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.
Dog således at kassereren kan arbejde med de daglige udbetalinger op til 5.000,-kr.
Uden at formanden skal skrive under.
En mail med godkendelse kan vedlægges som bilag til en udbetaling af større omfang


8. Nye tiltag. Udstillinger i lokaler på Fur og på Salling. Hvem vil være tovholder for et sted?

Eventuelt

Hilsen Steen, Kirsten og Troels

TM 08.03.09.

Indmeldelse i foreningen sker ved at indbetale 150,-kr. på kt.nr.: 9100 4501949405

<p><img src="/images/stories/artikler2009/FurVinBilleder01.jpg" border="0" /></p>

Et udsnit af de værker, som blev indsendt til etiketkonkurrencen til årets Furvin.
Det blev Angelika Kaplusch der vandt med det lille foto helt til venstre.

<p><img src="/images/stories/artikler2009/FurVinBilleder02.jpg" border="0" /></p>

 

Til toppen