Menu

Referat af Generalforsamling i Fur Tennisklub

Torsdag den 5. marts 2009 afholdt Fur Tennisklub sin generalforsamling

Torsdag den 5. marts 2009 afholdt Fur Tennisklub sin generalforsamling.

Referat:

punkt 1.
Formanden  varetog jobbet som dirigent.

punkt 2.  Beretning:
For Fur Tennisklub har sæsonen 2008 været rolig. Banerne blev sat i stand i slutningen af april, så de kunne være klar til sæsonstart, der var søndag den 27. april. Desværre var der i år ikke tilbud om træning for børn og unge.

Klubmesterskabet blev afgjort søndag den 3. August, hvor der blev spillet single og double. I single blev Stefan Frøkjær-Jensen mester, og i double vandt Stefan Frøkjær-Jensen og John Larsen.  Derefter samledes deltagere og tilskuere til grill hos John Larsen.

Klubben er som bekendt med i FFF og har i den forbindelse været med til at arrangere Fur Rundt, hvor tennisklubben passede ”post tre” på ruten. Derud over har klubben hjulpet til ved koncerten med Lars Lilholt den 15. November, og deltaget i diverse møder, indkaldt af FFF.
Økonomisk ser det rimeligt ud.

Beretningen blev vedtaget
Punkt 3.  
A: Det reviderede regnskab blev fremlagt og gennemgået af John Larsen.
Regnskabet godkendt.

B: Kontingentet er uændret for den kommende sæson.

punkt 4.

A: Ingen indkomne forslag.

B: Lørdag den 18. april kl. 9.00 mødes vi til klargøring af baner.
Lørdag den 2. maj kl. kl. 10.00 er der standerhejsning.

Fra og med lørdag den 2. maj klokken 8.00-10.00 er der lørdags-tennis. Alle interesserede – mød op.
Det blev besluttet at få nye nøgle til den kommende sæson. Ny nøgle koster 50 kr. Nøglen er gratis, hvis man afleverer den gamle og samtidig kan forevise kvittering for betaling af kontingent for sæson 2009.
Der arrangere ”kanon” aften en tirsdag sidst i maj.
Det forsøges af finde en person, der kan træne børnene.
Punkt 5 Stefan Frøkjær-Jensen og Arne Lykke- Sørensen blev begge genvalgt.

Punkt 6.  Jørgen Andersen blev valgt som suppleant.

Punkt 7. Per Rylev genvalgt som revisor.

Punkt 8.  Intet

17.03.2009
Knud Peder Jensen

 

Til toppen