Menu

Referat af menighedsrådsmøde - 5. december 2013

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd torsdag d. 5.12 2013 kl.16.00 i konfirmandstuen.

Afbud fra Stefan Frøkjær-Jensen og Anna-Mette Korshøj Jørgensen.

Indkaldt: Arne Lykke Sørensen indkaldt som suppleant for Stefan Frøkjær-Jensen.

 

 1. Orientering, herunder økonomi.
  Projektet med ombetrækning af knæfaldet følges op af AMH. Kursus i medier i Fredericia den 25. januar for menighedsrådsmedlemmer. Kursusafgift og kørsel godtgøres for deltagere.

  1a) Referatet fra 30.10. 2013 godkendt og underskrevet.
 2. Nyt fra sognepræsten.
  Der er kommet nye figurer til julekrybben. Inger Plejdrup og Finn Storgaard har været kreative. Børnehuset kommer på besøg i kirken den 12. og 19. december. Anneli Tarbensen har skænket lysestager til kirken. Ny udkommen cd med Sigurd Barrett med temaer om eksempelvis ”skyld” kan bruges i konfirmandundervisningen og eventuelt til Børnehuset. CHO forespørger.

  CHO på kursus fra den 6. januar og måneden ud.
 3. Nyt fra medarbejderrepræsentanten.
  Medarbejder repræsentanten videresender referater til de øvrige medarbejdere. Ved ekstraordinære situationer orienteres medarbejderne af kontaktpersonen.
 4. Valg til provstiudvalg.
  Afstemning foretaget. Arne Lykke Sørensen indkaldt, da SFJ havde meldt afbud.
 5. Orientering om ny pastorats struktur i Salling.
  AMH orienterede om forslag til ny struktur i Salling provsti. KEL, KPJ og AJ tager til møde om emnet i Glyngøre Hallen den 10. december kl. 19-22. Alle menighedsråd inviteret.
 6. ”Blyantspenge” til formanden for Fur Menighedsråd.
  Der udbetales ”blyantspenge” til afgående formand og nuværende formand i forhold til antal måneder, de har virket i.
 7. Kommende arrangementer:
  Vi synger julen ind - Der bestilles lagkage og boller. NS, AMH og KPJ gør klar i Ældrecenteret.
  Menighedsmøde - KEL og AMH står for indkøb til frokost. Hvert medlem af menighedsrådet fortæller om sit arbejde i rådet.
  Fastelavn - KPJ kontakte skole og Børnehuset om de vil medvirke.
 8. Ønsker til faste dagsordenspunkter.
  ”godkendelse af referat”, ”Orientering”, Økonomi”, ”Kommende arrangementer”, ”Evaluering af afholdte arrangementer”, ”Præsten orienterer”, ”Medarbejderrepræsentanten”.
 9. Evt.
  Intet
 10. Næste møde, samt kalender for første halvår 2014.

Onsdag 15./01 2014; tirsdag 4/2, onsdag den 12/3 og tirsdag 8/4 Alle dage fra kl. 16.30 – 18.30.

 

Knud Peder Jensen

Senest ændretTirsdag, 31 december 2013 22:06
Til toppen