Menu

Status fra Fur Uddannelseslegat

Stifterne af Fur Uddannelseslegat, Fur Sogneforening, Foreningen Fur Brand og Fuur Sparekasses Almennyttige Fond har været samlet med legatudvalget, for at drøfte hvorledes det er gået, siden legatet blev en realitet i februar 2012, og samtidig drøfte fundatsens indhold med efterfølgende justeringer.

På de 1½ år uddannelseslegatet har eksisteret, har der været 11 ansøgninger, og der er tilsammen udbetalt 65.000,- kr. til unge furboer under uddannelse.

Tilskuddene er f.eks. gået til et semester på Eksportingeniøruddannelsen i Californien og et lignende semester i Mexico. Uddannelse på Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Udvekslingsstudent i USA. Praktikophold på Filippinerne. Et semester på journalistuddannelsen i Hong Kong samt et semester på

Politik og Administrationsuddannelsen, som skal foregå i Canada. Studietur til Venezia Biennalen samt en anden studietur til Israel/Palæstina.

Alle de unge har skrevet spændende ansøgninger, som er blevet vurderet i legatudvalget.

Nu glæder vi os til at få beretninger fra dem alle, så vi kan få et indblik i, hvorledes livet leves, og hvordan forholdene er i de forskellige lande. Der ligger allerede én spændende beretning her på Furnyt.

Som noget nyt er der nu lavet løbende ansøgning, så nu skal ingen vente på en deadline men blot sende deres ansøgning til udvalget.

Ydermere er der sat et loft på, hvor meget hver ansøger kan få tildelt, hvilket betyder, at den enkelte ansøger max kan få udbetalt kr. 15.000,- pr. uddannelse.

Vi glæder os til at høre nyt fra Furs udsendte studerende og vil samtidig opfordre andre til at søge Fonden om tilskud til deres uddannelse i udlandet.

Fundatsen med ansøgningsvejledning m.m. finder du her på Furnyt – gå op i bjælken under Foreninger – Foreningsportrætter – Fur Uddannelseslegat.

Hilsen legatudvalget

 

Birthe Rasmussen, Henrik Jensen og Birgit Ladefoged

Fur oktober 2013

Senest ændretFredag, 14 februar 2014 06:12
Til toppen