Menu

Kontaktrådet holdt generalforsamling

Tirsdag eftermiddag den 29. okt. afholdt ældrecenterets kontaktråd sin årlige generalforsamling i ældrecenterets spisesal

Tirsdag eftermiddag den 29. okt. afholdt ældrecenterets kontaktråd sin årlige generalforsamling i ældrecenterets spisesal.

Først bød formanden Dagny Villadsen velkommen til forsamlingen,hvorefter generalforsamlingen indledtes med at centrets leder inga Jeppesen fik opgaven som ordstyrer.

Det næste punkt var formandendens beretning, hvor Dagny Villadsen og Gerda Dalsgård suplerede hinanden, med at fortælle om betydningen af at have et godt fungerende kontaktråd, som de kaldte for: “Kommunens forlængede arm”, og at de havde været til flere møder med kommunens folk i en demokrafidebat, hvor de havde haft mange ting oppe og vende, angående fremtiden for de ældre borgere, og lavet høringsvar om det besluttede resultat sammen med de øvrige kontaktråd i Nordsalling.

Det næste var regskabet, som Hanne Knudsen forelagde, og det var ganske tilfredsstillende.

Dernæst var der bestyrelsesvalg, og her blev Dagny Villadsen genvalgt sammen med Laila Nielsen, og Margit Mortensen og Ellen Johannesen nyvalgt. Anne-Lise Nielsen og Villy Pedersen blev genvalgt som supleanter.

Der var ingen indkomne forslag, og generalforsamlingen blev afsluttet med tak for god ro og orden.

Herefter fik vi vores kaffe, og herefter fik vi et særdeles spændende foredrag om travhesten Tarok af Jørn Laursen, der har formået at gøre den skønne hest verdensberømt.

Den blev født i 1972, og allerede som 3 årig vandt den sit første travderby i Billund, og herefter gik det stærkt. De vand de næste 17 løb, men kiksede det næste, og herefter vandt de igen de næste 16. Ud af de ialt 165 løb de havde deltaget i, vandt de de 111.

Herefter fortalte han lidt om tilblivelsen af den nye film om Tarok, og det var en meget spændende beretning. Det var en rigtig god eftermiddag.

30.10.2013
Erik Th. Nielsen

Til toppen