Menu

Fur Havneudvidelse - Luftkastel eller bæredygtigt projekt ?

Ja, jeg aner det heller ikke. Så selvom jeg er ejer af et af de få ”omkringliggende huse på havnen”, så er jeg hverken for eller imod en havneudvidelse. For jeg mangler et sagligt grundlag for overhovedet at kunne danne mig en mening

Ja, jeg aner det heller ikke. Så selvom jeg er ejer af et af de få ”omkringliggende huse på havnen”, så er jeg hverken for eller imod en havneudvidelse. For jeg mangler et sagligt grundlag for overhovedet at kunne danne mig en mening.

Jeg kan dog sige, at jeg tvivler på, at en investering på 20.5 mio. til udvidelse af Fur Havn automatisk vil betyde, at havnen skulle blive tidssvarende og veldrevet. (Hvis man ikke kan holde sin køkkenhave fri for ukrudt, bliver den jo ikke renere af at fordoble arealet.)

Og jeg kan sige, at jeg aldrig har oplevet, at skønsmæssige udokumenterede tal er blevet korrekte, bare fordi de bliver gentaget igen og igen.

Men især må jeg sige, at det undrer mig, at hverken Skive Kommune eller diverse foreninger og arbejdsgrupper på Fur har oplyst, at forudsætningen for, at den nuværende havn og en eventuel udvidet havn kan blive veldrevet, er, at lystbådejerne i den nuværende Fur Havn går med til at danne en havneforening.
Denne forening skal så med frivillig arbejdskraft varetage den daglige drift og administration af lystbådehavnen inklusiv servicebygning, affald, el, spildevandsstation, og alt hvad der ellers ligger i en havnefogedfunktion. (Citat fra ansøgningen til AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond: ”Havnefogedfunktionen forudsættes klaret ved frivillig indsats af den forening, der får driftsansvaret for lystbådehavnen”.)

Så mon ikke det er tid til åbenhed, og mon ikke det er tid til at lægge kortene på bordet og få nogle konkrete tal og noget brugbart dokumentation frem i lyset?

Få udarbejdet et funktionsadskilt og detaljeret driftsregnskab for Fur havn 2010 - 2012
- Få udarbejdet en oversigt over antallet af gæstesejlere for perioden 2010 til 2013 – Pr. år og især fordelt pr. dag.
- Få udarbejdet en navngiven oversigt over antallet af fastligger-både i perioden 2010 -2013
- Få udarbejdet en navngiven venteliste
- Få udarbejdet et konkret udkast til et forslag til en driftsaftale vedr. Fur Lystbådehavn

Måske både Skive Kommune, EU, Indenrigsministeriet og diverse fonde er tilfredse med skønsmæssige tal.

Men jeg tror, at lystbåd- og jolleejerne i Fur Havn er mere rationelle og gerne vil have veldokumenterede tal, før de overhovedet vil overveje, om de vil danne en forening og overtage driften af Fur Lystbådehavn.

Og jeg tror, at debatten for og imod en havneudvidelse ville blive mere konstruktiv, hvis vi alle havde nogle konkrete veldokumenterede fakta at drøfte i stedet for at strides om hypoteser.

Med venlig hilsen
Beboer i havneområdet.
Marianne Christensen
Stenøre 1

Senest ændretOnsdag, 28 november 2018 15:36
Til toppen