Menu

Referat Menighedsrådet 17. september 2013

  • Skrevet af 

Referat

Referat

Menighedsrådet ved Fur Kirke

Tid: 17. september 2013 kl. 16.00

Sted: Konfirmandstuen

 

Afbud: John Mølgaard Jensen, Hanne Helene Nielsen

 

 

1.   Referat 27. august

John har sendt en mail med ønske om ændringer referatet.

 

Mail og referat blev drøftet.

 

2.   Ønsker om udtrædelse

Hanne Helene Nielsen og John Mølgaard Jensen har ansøgt om udtrædelse af menighedsrådet.

 

Ønsker om udtrædelse bevilliget

 

3.   Suppleanter

Evt. indkaldelse af suppleanter.

 

Anne Marie Hansen og Niels Sohn er henholdsvis 1. og 2. suppleant.

 

4.   Valg til Provstiudvalget

Gennemgang af procedure.

 

Der kan afgives stemmer fra den 30.9 – 10.10 2013.

 

5.   Menighedsrådets forretningsorden

 

Forretningsorden gennemgås på kommende møde. Der sættes dato og navne for ansvarlige for kommende arrangementer.

 

6.   Kommende arrangementer

Menighedsmøde for Fur Sogn. Dato fastsættes på næste nøde

Jul på Fur (Åben kirke)1. december - Anette

”Vi synger Julen ind” den 15. december. Anette. Knud Erik, Knud Peder.

 

 

7.   Datoer for kommende møder

Næste møde tirsdag den 8. oktober kl. 16.00 i konfirmandstuen

 

8.   Kommende punkter

Konstituering

Valg til provstiudvalg

Orientering fra budgetsamråd og det offentlige budgetmøde

Årsregnskabet

 

9.   Evt.

Intet

 Knud Peder Jensen

Til toppen