Menu

Referat Menighedsrådet 27. august 2013

  • Skrevet af 

Referat

Referat af menighedsrådsmøde i Fur Menighedsråd, tirsdag d. 27. august – 2013 kl. 16.00, i konfirmandstuen – Fur Kirkevej 6.

Afbud: Knud Erik Lykke og Anna-Mette Korshøj Jørgensen

 

1).     Velkomst.

2).     Fællessang.

3).     Godkendelse og underskrift af referat fra menighedsrådsmøder,

          d. 23. april og 30. maj.

Underskrevet

4).     Meddelelser.

Orientering om diverse uden-ø’s møder. Eventuelle ændringer til prioriterings vedrørende kirke og præstegård skal ske senest 10. september

 

5).     Sognepræsterne orienterer. – Claus og Anna – Mette.

CHO: Tilfredshed med nyt billede på forsiden af Kirkebladet. Fastelavn og høstgudstjeneste: Forslag om at lave små udvalg stå for arrangementerne. Møde med Kirkesangerne om kalender. Forslag om, at konfirmanderne overtager spejdernes rolle ved høstgudstjenesten.

6).     Medrepræsentantens punkt – Anette.

Intet

7).     Orientering og debat fra mødet med Karsten Nissen angående  evt. ny pastoratstruktur i Nordsalling. – John.

John og Stefan tager kontakt til Selde Menighedsråd og til provsten angående den fremtidige pastoratstruktur.

Mødet blev afbrudt for at blive genoptaget onsdag den 4. september kl. 16.00.

Her var der afbud fra Hanne Helene Nielsen, Anna-Mette Korshøj Jørgensen, Anette Jensen

8).     Orientering og debat fra orienteringsmødet vedr. valg til provsti udvalg og stiftsråd. Herunder opstilling af kandidater til udvalg  og  råd. – John.

Det blev besluttet at opstille Anne Marie Hansen. 

9).      Orientering fra budgetsamråd og det offentlige budgetmøde. –

           Asta.

Udsat  

10).    Aftale datoer for de resterende menighedsrådsmøder for 2013.

Udsat  

 

11).    Fastlægge dato og planlægge menighedsmøde for Fur sogn.

Udsat  

 

12).    Opfølgning og evaluering af koncerten d. 6. august. Skal vi have

           koncert i 2014, og evt. hvornår. -  Hanne Helene.

Udsat  

 

13).     Punkter til næste møde.

Udsat  

 

14).     Eventuelt.

 Intet

Referat: Knud Peder Jensen

Senest ændretLørdag, 28 september 2013 15:59
Til toppen