Menu

FUR SKOLE 1987-2002 - SKOLEAVISERNE PÅ FUR SKOLE (De frie kræfters spil)

  • Skrevet af 

3 FORSKELLIGE SKOLEAVISER PÅ FUR SKOLE I 1971 og 1972 kørte der en noget speciel skoleavis-situation på Fur Skole. Udgivelsen af skoleaviser var lagt ud som "de frie kræfters spil". Det startede med at en elev spurgte om lov til at lave en skoleavis og herefter spurgte en elev mere om det samme. Lærerne gav lov til det, men aviserne måtte selv finde ud af at få dem skrevet, trykt og delt ud og der var ingen censur af skoleaviserne. Hvis de skrev noget som ikke var så heldigt, måtte de selv tage "følgerne". Det skete på et tidspunkt for ALT FOR ELEVERNE

3 FORSKELLIGE SKOLEAVISER PÅ FUR SKOLE I 1971 og 1972 kørte der en noget speciel skoleavis-situation på Fur Skole. Udgivelsen af skoleaviser var lagt ud som "de frie kræfters spil". Det startede med at en elev spurgte om lov til at lave en skoleavis og herefter spurgte en elev mere om det samme. Lærerne gav lov til det, men aviserne måtte selv finde ud af at få dem skrevet, trykt og delt ud og der var ingen censur af skoleaviserne. Hvis de skrev noget som ikke var så heldigt, måtte de selv tage "følgerne". Det skete på et tidspunkt for ALT FOR ELEVERNE. 

Efter en "uheldig" artikel måtte skoleavisen finde en ny trykker blandt lærerne. Der har været tre forskellige skoleaviser på Fur Skole. Alle numrene er i behold den dag i dag. De blev startet og kørt af skoleeleverne Jan Hedegård Olesen "NOVATION" og Åge Halldorsson "ALT FOR ELEVERNE" som hver især samlede sin egen redaktion blandt skolens elever. NOVATION startede den 13/10-1971 og der kom i alt 13 numre. ALT FOR ELEVERNE startede den 29/11-1971 og der kom ialt 11 numre. Sidstnævnte skoleavis skaffede sommetider et elevblad fra organisationen "Børns Rettigheder I Samfundet". Dette blev indlagt i skoleavisen, som et tillæg. "FUR SKOLETIDENDE", som var et enmandsforetagende kørt af Vagn Sohn, startede den 15/12-1971 og der kom kun 2 numre. Alle skoleaviserne havde hver deres forslagsklasse og modtog mange læserbreve fra eleverne. Skoleaviserne lavede sommetider meningsmålinger blandt eleverne og en af dem viste at NOVATION havde størst tilslutning blandt de største elever og ALT FORELEVERNE havde størst tilslutning blandt de mindste elever. Samtlige skoleaviser der blev udgivet er i behold den dag i dag.

SKOLEAVISER 100% UDEN CENSUR

Skolens lærere valgte at skoleaviserne skulle have lov, at være fuldstændig frie og ucensurerede. De blev derfor ikke gennemlæst af lærerne før udgivelsen.

SKOLEN LUKKER DEN 3.SKOLEAVIS

I januar 1972, da der nu var 3 skoleaviser på skolen besluttede lærerne, at der kun skulle være 2 forskellige skoleaviser på skolen og at de hver især måtte udkomme hver 14. dag, så der kun kom een skoleavis hver uge. Herefter kom "NOVATION" om onsdagen og "ALT FOR ELEVERNE" om mandagen. "FUR SKOLETIDENDE" (som kom onsdage) måtte derfor lukke allerede efter 2 numre. Bladets sidste nummer kom den 12/1-1972.

NOVATION og FUR SKOLETIDENDE GÅR SAMMEN

Efter at "FUR SKOLETIDENDE" blev lukket gik "NOVATION" og "FUR SKOLETIDENDE" sammen om at lave en fælles skoleavis. Skoleavisen hed stadig "NOVATION", men med "FUR SKOLETIDENDE" som undertitel. Chefredaktør var stadig Jan Hedegård Olesen.
SKOLEAVISERNE LUKKER

Da NOVATIONS sidste nummer var kommet den 3/4-1972 og ALT FOR ELEVERNEs sidste nummer var kommet den 10/4-1972 (sidste nummer dog under nyt navn "SKOLEAKTUELT") lukkede begge skoleaviser. Der nåede at komme ialt 26 skoleaviser dette skolehalvår. I denne periode kom der derfor mindst een skoleavis hver uge.

NY FÆLLES SKOLEAVIS STARTER

Siden den 10/4-1972 var der altså ingen skoleaviser på Fur Skole, men den 1/9-1972 ser en ny skoleavis dagens lys. Åge Halldorsson starter "SKOLENYT" og redaktionen består af nu af medlemmer fra alle de 3 tidligere skoleaviser. Skoleavisens navn bliver "SKOLENYT". Chefredaktør bliver Vagn Sohn, fra den lukkede skoleavis.

NOVATION TRÆKKER SIG UD AF DEN FÆLLES SKOLEAVIS

Medarbejderne fra den tidligere "NOVATON" trækker sig fra den nye skoleavis. Den skifter herefter navn til "FUR OG SELDE NEWS" og omdeles nu også til furboerne på Selde Skole. Redaktionen består nu af Åge Halldorsson og Vagn Sohn. Eneste nummer udkommer den 6/10-1972. Efter næsten præsis eet år er det slut med skoleaviser på Fur Skole. Der kom i alt 29 skoleavise mellem den 13/10-1971 og den 6/10-1972.

NEJ TIL ELEVRÅD - MEN DET KOM ALLIGEVEL

Lærerne på skolen havde besluttet at skolen ikke havde behov for et elevråd. Det mente skoleavisen "ALT FOR ELEVERNE" dog at der var. Den lavede derfor et elevrådsvalg i skolegården og afleverede afstemningsresultatet til lærerne. Elevrådet bestod af 3 elever og var derfor ikke klasseopdelt. De 3 som blev valgt ind i elevrådet var Åge Halldorsson, Niels Christian Ekstrand Jacobsen og Henrik Vindum. Når der var elevrådsmøder blev de holdt på skolen fredag aftener.

PS: STÅ PÅ RÆKKE I SKOLEGÅRDEN: At stå på række i skolegården blev afskaffet ved indgangen til skoleåret 1970-1971

Åge Halldorsson
 

Senest ændretLørdag, 31 august 2013 11:51
Til toppen