Menu

Centralskolen på Fur taget i brug for 50 år siden

  • Skrevet af 

Fur Skole kan i år fejre, at det er 50 år siden skolen blev taget i brug. Selve indvielsen skete dog først sommeren efter. FurNyt har været på Fur Museum og kigget lidt i den store udklipssamling. Den fortæller, at lørdag den 24. august 1963 var første skoledag på den nye centralskole

Fur Skole kan i år fejre, at det er 50 år siden skolen blev taget i brug. Selve indvielsen skete dog først sommeren efter. FurNyt har været på Fur Museum og kigget lidt i den store udklipssamling. Den fortæller, at lørdag den 24. august 1963 var første skoledag på den nye centralskole.

Sommerferien var nemlig blevet forlænget, så klassefløjen kunne stå klar til de omkring 240 elever og 9 lærere. Byggeriet havde stået på i godt et år, og forventedes færdig i januar 1964.

Det blev dog først den 8. juni 1964, at skolen blev officielt indviet. Om formiddagen samledes repræsentanter for sognerådet, skolekommission og amtets skoledirektion til gennemgang og endelig godkendelse af byggeriet. Over alt vejede flagene og i skolegården samledes de 240 elever og lærerne sammen med 150 indbudte gæster og sang: ”Se, nu stiger solen”. Og for første gang hejste man det flag, som håndværkerne havde skænket skolen med tilhørende flagstang.

I sin indvielsestale sagde sognerådsformand Svend Sohn: ”Det er en mærkedag i Furs historie, nu da det byggeri, der begyndte for to år siden, er færdigt, og derfor fester vi. Sohn sagde også, at udviklingen tilsyneladende var løbet fra de små skoler, og han mindede børnene om de voksende krav, den tekniske tidsalder stillede til den enkelte. Til gengæld mente han, at tiden indebar muligheder af hidtil ukendt omfang.

Ved middagstid markeredes den officielle indvielse ved en festlighed på Gæstgiverhjemmet og om aftenen var der åbent hus på skolen, hvor 300 mødte op. Aftenen sluttede i forsamlingshuset, hvor skolens lærerstab blev præsenteret. ”Pastor Frøkjær-Jensen sluttede aftenen med at indprente hjemmene at stå sammen om skole og i ansvaret for de dyrebare børns rette opdragelse”.

Tankerne om at bygge en centralskole på Fur gik helt tilbage til 1930erne og i 39 havde planerne ligget klar, men så kom krigen og alle planer blev skrinlagte.

I 1958 kom der en ny folkeskolelov. Den medførte mellemskolens afskaffelse og land- og byskolernes ligestilling. Det betød nye krav til de to skoler på Fur, hvor børnene kun havde gået i skole hver anden dag, men nu skulle til at gå hver dag. Den 23. marts 1959 havde skolekommissionen indkaldt til skolemøde i Fur Forsamlingshus, hvor de nye lovbestemmelser blev fremlagt. Lærer Poulsen, Hvirp Skole sagde direkte, at han var forfærdet ved de mange nye fag, som loven fordrede skulle medtages i undervisningen, idet han var bange for, at det ville gå ud over hovedfagene. I øvrigt regnede han ifølge Skive Folkeblad ikke med at bestemmelserne skulle forstås helt bogstaveligt, men at hver enkelt skole måtte se at få mest muligt ud af loven.

Mødet satte for alvor gang i planerne for en ny skole, som man håbede kunne stå færdig allerede i 1960. Amtsskolekonsulenten mente at en ny skole ville koste 8-900.000 kr. Skolen endte med at koste 1.700.000 kr.

28.08.2013
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

En række udklip fra dette tidspunkt:

Til toppen