Menu

Fur bliver midtpunkt for europæisk forsøg med energibesparelser

  • Skrevet af 

Limfjordsøen Fur bliver ét af testområderne, når energiselskabet EnergiMidt skal undersøge, hvordan større viden om elforbrug kan motivere til energibesparelser. Og potentialet er stort: Det kan betyde, at Danmark årligt kan reducere udledningen af CO2 med en kvart million tons

Limfjordsøen Fur bliver ét af testområderne, når energiselskabet EnergiMidt skal undersøge, hvordan større viden om elforbrug kan motivere til energibesparelser. Og potentialet er stort: Det kan betyde, at Danmark årligt kan reducere udledningen af CO2 med en kvart million tons.

Jo mere synligt og tilgængeligt ens energiforbrug er, jo mere bliver vi motiveret til at spare på vores energiforbrug. Det er tanken bag EU-projektet EMPOWERING, som EnergiMidt deltager i.

- Projektet skal undersøge, hvordan vi som energiselskab kan præsentere kunderne for deres forbrug på den smarteste måde. Det kan fx være ved at gøre forbrugerne opmærksomme på, hvor meget andre kunder forbruger. Det giver en motivation for selv at spare på energien, fortæller projektleder i EnergiMidt, Gitte Wad Thybo.

Første skridt er at udarbejde et spørgeskema, der bliver sendt rundt til borgerne på Fur i løbet af juni. Svarene skal danne afsæt for det videre arbejde.

Danmark kan reducere CO2-udledning med en kvart mio. ton

Erfaringer viser, at der er et stort potentiale i at hente energibesparelser ved at øge bevidstheden og opmærksomheden om ens forbrug. EnergiMidts erfaringer fra solcelleområdet viser, at når man har et solcelleanlæg, sparer man op til 10 procent på ens elforbrug.

- I EMPOWERING-projektet har vi et konkret mål om, at forbrugerne kan spare 7,5 procent på deres elforbrug. Opgaven består i, at vi både finder den rette platform og måde at vise disse data på og ikke mindst; at vi finder ud af, hvad forbrugerne tænker og lægger vægt på.

I Danmark bliver der årligt udledt 3 mio. tons CO2 fra el-produktion til private husstande. Hvis alle private el-forbrugere sparer 7,5 procent, svarer det til, at Danmarks samlede CO2-udledning bliver reduceret med 228.000 tons.

Europæisk frontfigur

EnergiMidt er sammen med Skive Kommune og Fur med i projektgruppen bag Innovation Fur, der har som mål at udvikle en model af fremtidens bæredygtige og digitale samfund på Fur. Engagementet i Innovation Fur betyder, at det er her, en del af EU-projektet skal testes af.

- Vi er i forvejen i fuld sving med at samle testpersoner til et andet EU-projekt på Fur, hvor vi skal teste fremtidens intelligente elnet, Smart Grid. Vi er med andre ord godt i gang med at opbygge en model af fremtidens bæredygtige samfund på Fur, så det er et oplagt sted at teste, siger Gitte Wad Thybo.


Fakta om EMPOWERING-projektet

* EMPOWERING-projektet er med til at understøtte EUs 2020-energimål, der lyder på, at EU vil reducere CO2-udledningerne med 20 procent, at vedvarende energi skal dække 20 procent af energiforbruget og at energieffektiviteten skal øges med 20 procent.

* EMPOWERING har et samlet budget på 1.5 mio. EURO og løber frem til september 2015. Projektet består af 12 partnere fra Spanien, Frankrig, Italien Belgien og altså Danmark, der er repræsenteret ved EnergiMidt.

* Regneeksemplet er baseret på Energistyrelsens opgørelse over elforbruget i private husstande (opgørelse fra 2010) på 8.600 GWh/år. Det er omregnet til CO2 via Energinets miljødeklaration (352 gr. pr. kilowatt-time).

* Disclaimer: EnergiMidt har alene ansvaret for indholdet af denne pressemeddelelse. Det afspejler ikke nødvendigvis EUs holdninger – derudover er hverken EACI eller Den Europæiske Kommission ansvarlige for indholdet eller de konklusioner, man kan drage af informationerne i pressemeddelelsen. 

01.06.2013
Innovation Fur

Senest ændretLørdag, 01 juni 2013 11:33
Til toppen