Menu

Læs bogen om Branding Fur

  • Skrevet af 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop offentliggjort en publikation om projektet Branding Fur. Her kan du se minister Carsten Hansens pressemeddelelse og du kan læse hele bogen

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop offentliggjort en publikation om projektet Branding Fur. Her kan du se minister Carsten Hansens pressemeddelelse og du kan læse hele bogen.

Hvad sker der, når et lokalsamfund gennem 2 ½ år arbejder med at øge bosætning på eget initiativ? Hvad er blevet gennemført, og kunne noget været gjort anderledes? Kan der i sidste ende ses en positiv ændring i befolkningsudviklingen? Det giver en ny publikation svar på.

I 2009 igangsatte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en række udviklingsprojekter, der havde til formål at fremme lokal identitet og skabe øget bosætning og turisme. Mange lokalt forankrede projekter er baseret på idéer, der spirer blandt frivillige. Nogle af ideerne kan udvikle sig til velorganiserede projekter, som kan danne grobund for lokal udvikling. Det er projektet ”Branding FUR” et godt eksempel på.

”Hvis de små lokalsamfund skal overleve, er det vigtigt, at borgerne engagerer sig i udviklingen. Branding Fur er et godt og lærerigt projekt, der viser, at små lokalsamfund kan nå rigtig langt med frivillige lokale kræfter,” siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Projektets ambitiøse mål var at vende befolkningstilbagegangen til befolkningstilvækst via branding og kommunikation. Udviklingsprojektet har fra starten haft lokalsamfundets opbakning, og er gennemført med stort lokalt engagement. FUR har opbygget tydelige resultater både i form af flere turister, flere tilflyttere og øget samarbejde med andre lokalsamfund.

Siden 2009 har Fur Sogneforenings projekt ”Branding FUR” samlet erfaringer og stillet dem til rådighed for andre, der arbejder med landdistriktsudvikling. Udviklingsprojektet er nu afsluttet, og projektets resultater og erfaringer er samlet i publikationen ”Branding af Fur – Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2010-2012.”

Om udviklingsprojektet

I 2009 igangsatte ministeriet udviklingsprojekter under Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler med det formål at fremme lokal identitet, kommunikation og branding. Et af disse projekter er Branding FUR, der havde til mål at vende befolkningstilbagegang til befolkningstilvækst via branding og kommunikation.
Udviklingsprojektet har opbygget resultater både i form af flere turister, flere tilflyttere og øget samarbejde med andre lokalsamfund.Inspirationsmateriale

Branding af Fur - Erfaringer fra et udviklingsprojekt 2010-1012

Fur Sogneforenings udviklingsprojekt Branding Fur havde som et ambitiøst mål i første omgang at bremse befolkningstilbagegangen og i sidste ende at øge befolkningstallet. Denne publikation præsenterer projektets resultater.


Branding af Fur - Erfaringer fra et udviklingsprojekt
http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/publikationer/branding_fur.pdf

Ministeriets side vedr. Branding af Fur
http://mbbl.dk/publikationer/branding-af-fur-erfaringer-fra-et-udviklingsprojekt-2010-1012

 

Senest ændretLørdag, 01 juni 2013 07:36
Til toppen