Menu

Planer om nyt lægehus for Nordsalling og Fur

Hvordan får vi etableret gode rammer for den fremtidige lægedækning i Nordsalling/Fur-området? Det var emnet for et møde i Selde mandag d. 27. april, der blev afholdt på initiativ af Fur Sogneforening. Til mødet deltog politikere og embedsmænd fra Region Midtjylland, repræsentanter for beboerforeningerne i Nordsalling og på Fur samt lægen i Selde, Søren Peter Krarup

Hvordan får vi etableret gode rammer for den fremtidige lægedækning i Nordsalling/Fur-området?

Det var emnet for et møde i Selde mandag d. 27. april, der blev afholdt på initiativ af Fur Sogneforening. Til mødet deltog politikere og embedsmænd fra Region Midtjylland, repræsentanter for beboerforeningerne i Nordsalling og på Fur samt lægen i Selde, Søren Peter Krarup.

Ønsket er, at der skal opføres et lægehus, som skal have plads til to læger, sygeplejerske, sekretær og lokaler til optræning og servicefunktioner.

Regionen, der via Samarbejdsudvalget for Almen Læger varetager opgaven med at sikre lægedækning, var positive overfor ønsket. Og Regionens formand for Samarbejdsudvalget for Almen Læger, Aage Koch-Jensen, fremlagde følgende handlingsplan:

Der skal ske drøftelser med kommunen om muligheden for, at kommunen kan indgå i en løsning omkring lægehuset.
Det skal afklares, hvilke grunde der er til rådighed for et eventuelt kommende lægehus.
Der skal udarbejdes skitseforslag.
Der skal ske en afklaring af den økonomiske ramme for projektet.
Samarbejdsudvalget for Almen Læger skal godkende et eventuelt projektforslag.
Der var bred enighed om at følge denne plan. Det bemærkes, at der ikke satses på ”folkeaktier” til finansiering af lægehuset.

Fur Sogneforenings formand, Holger Lundgaard, nedsatte en arbejdsgruppe, der snarest går i gang med de lokalt baserede aktiviteter.

Projektet forudsætter efterfølgende politisk beslutning i Regionsrådet.

29.04.2009
Morten Østergaard, koordinator

 

Til toppen